O konkursie

Celem Konkursu wyKOMBinuj mOst jest zaangażowanie studentów do tworzenia własnych konstrukcji inżynierskich. Dotychczas odbyło się dziewięć edycji konkursu w latach 2008-2015. Obok drużyn z wydziałów Politechniki Gdańskiej, wzięły w nich udział także drużyny reprezentujące Politechnikę Białostocką, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Lubelską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Świętokrzyską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo – Hutniczą, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach. Tegoroczna edycja będzie po raz pierwszy wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym!

Zasady konkursu są następujące: trzyosobowe drużyny mają za zadanie zbudować most o rozpiętości przęsła 100 cm mając do dyspozycji jedynie papier i klej. Ekipy mają siedem godzin na skonstruowanie modelu, który jest następnie oceniany według ustalonych kryteriów. Brane pod uwagę są nośność konstrukcji (zmierzona za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick) oraz jej masa. Zwycięża drużyna, która wykona konstrukcję o najkorzystniejszym stosunku wytrzymałości do masy. W ubiegłym roku w konkursie wzięło udział aż 39 drużyn z całej Polski. Zwycięski most o masie nieco ponad 1 kg przeniósł aż 320 kg! Naszym celem jest pokazanie studentom, że wiedza zdobywana przez nich w trakcie studiów może być wykorzystana do dobrej zabawy. Jednocześnie chcemy nagrodzić tych, którzy wykażą się zmysłem inżynierskim i sprawnie wykorzystają dostarczone materiały.

W ramach konkursu organizowane jest także seminarium, podczas którego studenci prezentują własne referaty o tematyce ogólnobudowlanej. Od zeszłorocznej edycji jego miejsce zajęła Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana KOMBOferencja, która zyskała status pełnoprawnej ogólnopolskiej konferencji. W tym roku odbędzie się druga edycja wydarzenia - więcej informacji na stronie.