SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA


AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami), zwana dalej ustawą Pzp. Poniżej ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (stan prawny na dzień 10 sierpnia 2014 r.).google

  http://uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7840
 2. Akty wykonawcze Poniżej link do strony Urzędu Zamówień Publicznych

  http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;249;akty_wykonawcze.html
 3. Inne przepisy Poniżej link do strony Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie znaleźć można obowiązujące przepisy prawne pomocne przy stosowaniu ustawy Pzp:

  http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;250;inne_przepisy.html

   

ZARZĄDZENIA REKTORA PG DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2010 z 10 maja 2010 r.

  http://www.bip.pg.gda.pl/zarzadzenia_main/2010/13_2010.pdf
 2. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2014 z 15 kwietnia 2014 r.

  Zarządzenie Rektora 21/2014 pdf.gif

   

KURS EURO STANOWIĄCY PODSTAWĘ PRZELICZANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi: 4,2249.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 31.12.2013 r., poz. 1692). Poniżej link do strony Urzędu Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1079

PROGI USTAWOWE

 1. Poniżej 30 000 euro – ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
 2. Procedura uproszczona (krajowa)

  wartość zamówienia dla dostaw lub usług
  30 000 > wartość zamówienia < 207 000 euro
 3. Procedura pełna (unijna)

  wartość zamówienia dla dostaw lub usług
  wartość zamówienia > 207 000 euro


   
 4. Wartość zamówienia dla robót budowlanych
  wartość zamówienia > 5 186 000 euro

  Uwaga!
  Wartość zamówienia dla określenia procedury udzielenia zamówienia ustala się w oparciu o art. 32 ustawy Pzp (dla dostaw i usług) oraz art. 33 ustawy Pzp (dla robót budowlanych) w związku z art. 2 pkt. 12, biorąc pod uwagę wartości wynikające z planu zamówień publicznych Politechniki Gdańskiej, a nie wartość pojedynczego zamówienia.


  Poniżej link do strony Działu Zamówień Publicznych, na której zamieszczony jest plan
  http://pg.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych/plan-zamowien

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CPV)

Poniżej link do strony Urzędu Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;923;wspolny_slownik_zamowien.html


WZORY DRUKÓW DO WYKORZYSTANIA

 1. Protokół awarii pdf.gif
 2. Wzór zamówienia na zewnątrz (o wartości poniżej 30 000 euro) pdf.gif
 3. Wzór zamówienia na książki pdf.gif
 4. Opis faktury pdf.gif
 5. Wniosek o rozpoczęcie postępowania pdf.gif

POSTĘPOWANIA WYDZIAŁOWE

Świadczenie usług kserowania, plotowania, bindowania, laminowania i oprawiania dokumentów dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej ZP 12/WILiŚ/2014, CRZP 116/002/U/14

 1. Wykonawca:
  Usługi Poligraficzne
  Roman Kolaska
  80-233 Gdańsk
  ul. Narutowicza 11/12

 2. Umowa pdf.gif
 3. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 4. Wzór zamówienia pdf.gif

POSTĘPOWANIA WSPÓLNE DLA CAŁEJ UCZELNI

Usługi kurierskie

Świadczenie usług kurierskich dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, nr postępowania ZP/223/055/U/13.

W celu zlecenia zamówienia na usługi kurierskie należy dzwonić pod numer telefonu
513 – 521 - 238.
Zamówienie można zlecić także drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@vxlnet.pl.

Dokumenty dotyczące realizacji zamówień na usługi
Umowa pdf.gif

Umowa na konserwację kserokopiarek

Poniżej link do strony Działu Zamówień Publicznych, na której znaleźć można niezbędne dokumenty:
http://pg.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych/wszystkie-przetargi/-/asset_publisher/Cx68r9z8yuOZ/content/umowa-na-konserwacje-kserokopiarek-zp-486-055-u-13-i-zp-31-055-u-14?redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Fdzial-zamowien-publicznych%2Fwszystkie-przetargi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Cx68r9z8yuOZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Dostawa artykułów biurowych 2013/2014

Sukcesywna dostawa wody źródlanej ZZ/1/055/D/14

Poniżej link do strony Działu Zamówień Publicznych, na której znaleźć można niezbędne dokumenty:
http://pg.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych/przetargi-realizowane-przez-dzial-gospodarczy/-/asset_publisher/tN9CBfal7tZ9/content/umowa-na-sukcesywna-dostawe-wody-zrodlanej-zz-1-055-d-14?redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Fdzial-zamowien-publicznych%2Fprzetargi-realizowane-przez-dzial-gospodarczy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tN9CBfal7tZ9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Dostawa tuszy i tonerów

Część A – do urządzeń HP

 1. Umowa pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 3. Wzór zamówienia pdf.gif

Część B – do urządzeń LEXMARK

 1. Umowa pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 3. Wzór zamówienia pdf.gif

Część C – do urządzeń KYOCERA

 1. Umowa pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 3. Wzór zamówienia pdf.gif

Część D – do urządzeń Minolta, Samsung, Canon, Epson, Xerox, Panasonic, Ricoh, OKI, Brother, Sharp, Nashuatec, DYMO, Gestetner i pozostałe

 1. Umowa pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 3. Wzór zamówienia pdf.gif

Dostawa artykułów spożywczych

Poniżej link do strony Działu Zamówień Publicznych, na której znaleźć można niezbędne dokumenty:
http://pg.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych/wszystkie-przetargi/-/asset_publisher/Cx68r9z8yuOZ/content/umowa-na-dostawe-artykulow-spozywczych-2014?redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Fdzial-zamowien-publicznych%2Fwszystkie-przetargi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Cx68r9z8yuOZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Umowa na dostawę paliw płynnych

Poniżej link do strony Działu Zamówień Publicznych, na której znaleźć można niezbędne dokumenty:
http://pg.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych/wszystkie-przetargi/-/asset_publisher/Cx68r9z8yuOZ/content/umowa-na-dostawy-paliw-plynnych-dla-politechniki-gdanskiej-zp-26-055-d-14?redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Fdzial-zamowien-publicznych%2Fwszystkie-przetargi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Cx68r9z8yuOZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Umowa na dostawę AGD

Poniżej link do strony Działu Zamówień Publicznych, na której znaleźć można niezbędne dokumenty:
http://pg.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych/wszystkie-przetargi/-/asset_publisher/Cx68r9z8yuOZ/content/umowy-na-sukcesywne-dostawy-agd-2014?redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Fdzial-zamowien-publicznych%2Fwszystkie-przetargi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Cx68r9z8yuOZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Umowa na dostawę środków ochrony indywidualnej odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego

Poniżej link do strony Działu Zamówień Publicznych, na której znaleźć można niezbędne dokumenty:

Umowa na dostawę gazów technicznych

Gazy techniczne cz. I

 1. Umowa AIR PRODUCTS pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 3. Wzór zamówienia pdf.gif

Gazy techniczne cz. II

 1. Umowa OXYGEN pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 3. Wzór zamówienia pdf.gif

Gazy techniczne cz. III

 1. Umowa LINDE GAZ pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 3. Wzór zamówienia pdf.gif

Gazy techniczne cz. IV

 1. Umowa TEMIS pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 3. Wzór zamówienia pdf.gif

Gazy techniczne cz. V

 1. Umowa AIR PRODUCTS pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 3. Wzór zamówienia pdf.gif

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

 1. Umowa pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy pdf.gif
 3. Wzór zamówienia pdf.gif

PROCEDURA ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH

 1. Instrukcja współpracy w załączniku pdf.gif
 2. Umowa pdf.gif

Umowa na sukcesywne dostawy narzędzi

 1. Umowa - pdf z załącznika pdf.gif
 2. Formularz rzeczowo-cenowy cz. A pdf.gif
 3. Formularz rzeczowo-cenowy cz. B pdf.gif