Jeśli interesuje Państwa oprogramowanie firmy Microsoft, które nie znajduje się w wykazie programów w systemie ELMS (podmenu Software) należy zgłosić to administratorowi na adres: msdn.admin@wilis.pg.gda.pl.

W treści listu proszę o podanie imienia, nazwiska, stanowiska pracy / kierunku i roku studiów, listę oprogramowania (razem z numerem dysku Disc No.), które nie jest jeszcze udostępnione, a które Państwo chcecie pobrać.

Wykaz oprogramowania wchodzącego w skład i dostępnego w ramach programu MSDNAA jest dostępny na stronie: msdn.microsoft.com/subscriptions/index/packinglist.aspx