Katedra Wytrzymałości Materiałów w nowej formule funkcjonuje od 2015 r. W bezpośrednio poprzedzającym okresie, zespół tworzący aktualnie KWM funkcjonował w ramach Katedry Mechaniki Budowli.

 

Szefem naszego zespołu a zarazem Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka.

 

Katedra prowadzi zajęcia na wszystkich trzech stopniach studiów, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach kilku kierunków.

 

Katedra realizuje statutowe zadania w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej, naukowej, a także kształci kadrę naukową i innych pracowników.

 

Pracownicy Katedry tworzą zgrany, silny i dynamiczny zespół sprawnie działający zarówno w zakresie naukowo-badawczym a także dydaktycznym i eksperckim.

 

 

 

Kierownik Katedry
Head of Department

Prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
pokój / room: 170 GG (Gmach Główny)
tel.: +48 58 347 18 91
e-mail: magdalena.rucka@pg.edu.pl
 

Sekretariat Katedry
Secretariat

Sandra Chodunaj
pokój / room: 170 GG (Gmach Główny)
tel.: +48 58 347 18 91
e-mail: sandra.chodunaj@pg.edu.pl
 

Katedra Wytrzymałości Materiałów

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
 

Department of Mechanics of Materials and Structures

Faculty of Civil and Environmental Engineering
Gdańsk University of Technology
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Poland