Katedra Wytrzymałości Materiałów | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Wytrzymałości Materiałów
KWM skład 2020

Katedra Wytrzymałości Materiałów w nowej formule funkcjonuje od 2015 roku. W bezpośrednio poprzedzającym okresie, zespół tworzący aktualnie KWM funkcjonował w ramach Katedry Mechaniki Budowli.

Szefem naszego zespołu a zarazem Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka.

Katedra prowadzi zajęcia na wszystkich trzech stopniach studiów, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach kilku kierunków.

Katedra realizuje statutowe zadania w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej, naukowej, a także kształci kadrę naukową i innych pracowników.

Pracownicy Katedry tworzą zgrany, silny i dynamiczny zespół sprawnie działający zarówno w zakresie naukowo-badawczym a także dydaktycznym i eksperckim.

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
pokój: 170 GG (Gmach Główny)
tel.: +48 58 347 18 91
e-mail: magdalena.rucka@pg.edu.pl

Sekretariat KWM

Sandra Chodunaj
pokój: 170 GG (Gmach Główny)
tel.: +48 58 347 18 91
e-mail: sandra.chodunaj@pg.edu.pl