Specjaliści z WILiŚ mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Webinarium ANALYTICAL METHODS TO DEAL WITH EPIDEMICS Informacja Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  z dnia 20 marca 2020 r. dotycząca zdalnego nauczania
Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.