Studenci | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studenci
Studenci na tle budynku

Tu znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące planów studiów, programów zajęć i innych spraw studenckich. Zapraszamy!

Zapraszamy studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska do korzystania z zasobów i przestrzeni Biblioteki PG, w szczególności do Filii Biblioteki Politechniki Gdańskiej na Wydziale ILiŚ. Szkolenie biblioteczne „Kompetencje informacyjne I-go stopnia” jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Celem zajęć jest zapoznanie z funkcjonowaniem Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz z zasadami korzystania z zasobów.

Kalendarium

Więcej