Jak wyjechać na Erasmusa - krok po kroku

Student zainteresowany wyjazdem w na stypendium ERASMUS+ lub FSS powinien podjąć następujące działania:

Krok I –Dokonaj wyboru uczelni. Możesz wyjechać na uczelnie, z którymi dany wydział ma podpisane umowy. Jeżeli Twój wydział nie ma podpisanej umowy z uczelnią, na którą chcesz wyjechać lub taką umowę ma inny wydział PG skontaktuj się mailowo/telefonicznie z Biurem Współpracy Międzynarodowej i Promocji. Wykaz uczelni, z którymi WILiŚ i inne Wydziały współpracują w ramach umów Programu ERASMUS+ znajduje się na stronie.

Krok II – Weź udział  w rekrutacji na poziomie wydziału: zarejestruj się on-line na Moja PG (Zakładka ERASMUS+).

Krok III - Złóż dokumenty: Application form, Learning Agreement, Transcript of Records, Recognition Sheet, podanie w języku angielskim, certyfikat znajomości języka obcego, zdjęcie w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Promocji.

Krok IV - Po decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wyślij dokumenty do uczelni partnerskiej w celu sprawdzenia i doboru programu studiów. Kryteria rekrutacji:

  • średnia z dotychczasowego przebiegu studiów,
  • jakość doboru programu kształcenia (oceniany na podstawie Karty Zaliczeń)
  • mile widziana działalność na rzecz Politechniki Gdańskiej.                                                                                                   

Krok V - Po akceptacji przez uczelnię przyjmującą powinieneś złożyć dokumenty w DMWA (Budynek 14), w celu przygotowania ostatecznych dokumentów i formalności (stypendium, miejsce zakwaterowania, kursy językowe itp.).

Krok VI - Po powrocie należy rozliczyć się dostarczając: Transcript of Records i Certificate of Attendance.

Kopie dokumentów wyjazdowych (Application Form, Learning Agreement, Transcript of Records, Recognition Sheet) wraz z podpisanym Regulaminem Studenta Korzystającego z Programu Erasmus należy złożyć w Dziekanacie i w Wydziałowym Biurze Programu ERASMUS+ (pokój 159a).

 

Przeliczenie ocen zgodnie z europejskim systemem punktów

Ocena

Opisowa

Liczbowa

Europejski systemem punktów

Bardzo dobra

5

A

Ponad dobra

4,5

B

Dobra

4

C

Dość dobra

3,5

D

Dostateczna

3

E

Niedostateczna

2

F