Erasmus + | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Erasmus +

Jak wyjechać na Erasmusa - krok po kroku

Student zainteresowany wyjazdem w na stypendium ERASMUS+ lub FSS powinien podjąć następujące działania:

Krok I –Dokonać wyboru spośród uczelni partnerskich uczelni, do której zainteresowany chciałaby wyjechać. Wykaz uczelni, z którymi WILiŚ współpracuje w ramach Programu ERASMUS i FSS (fundusz norweskie i EOG) znajduje się na stronie: http://pg.edu.pl/international/umowy-i-partnerzy Umowy Erasmus+ oraz FSS 2014/2021 – plik do ściągnięcia

Krok II – Wziąć udział  w rekrutacji na poziomie wydziału: rejestracja on-line na Moja PG (Zakładka ERASMUS, harmonogram oraz wymagane dokumenty patrz Tabela 1).

Krok III - Złożyć dokumenty: wniosku aplikacyjnego, podania w języku angielskim, certyfikatu znajomości języka obcego, zdjęcia.

Krok IV - Po decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wysłać dokumenty do uczelni partnerskiej w celu sprawdzenia i doboru programu studiów: przygotowanego przez aplikującego studenta dokumentu Karta zaliczeń (Recognition sheet) oraz Application Form + Learning Agreement + Transcript of Records. Kryteria rekrutacji dostępne są w regulaminach.

  • średnia z dotychczasowego przebiegu studiów,
  • jakość doboru programu kształcenia (oceniany na podstawie Karty Zaliczeń)
  • mile widziana działalność na rzecz Politechniki Gdańskiej.                                                                                                   

Krok V - Po  akceptacji przez uczelnię przyjmującą musi  złożyć dokumenty w DMWA, Pani Inna Suchkova (Budynek 14), w celu przygotowania ostatecznych dokumentów i formalności ( stypendium, miejsce zakwaterowania, kursy językowe itp. ).

Krok VI - Na końcu podpisać umowę finansową

Krok VII - Po powrocie należy rozliczyć się dostarczając: Transcript of Records i potwierdzenie pobytu

Kopie wszystkich dokumentów wyjazdowych (Application Form, Learning Agreement, Transcript of Records, Recognition Sheet) wraz z podpisanym Regulaminem Studenta Korzystającego z Programu Erasmus należy złożyć w Dziekanacie i w Wydziałowym Biurze Programu ERASMUS+

 

Przeliczenie ocen zgodnie z europejskim systemem punktów

Ocena

Opisowa

Liczbowa

Europejski systemem punktów

Bardzo dobra

5

A

Ponad dobra

4,5

B

Dobra

4

C

Dość dobra

3,5

D

Dostateczna

3

E

Niedostateczna

2

F