Koła naukowe | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Koła naukowe

studenci oglądają urządzenie

Na naszym Wydziale działają następujące koła naukowe. Skupiają one studentów pragnących aktywnie pogłębiać swoją wiedzę, rozszerzając umiejętności zdobyte podczas regularnych zajęć.