Nauka | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka

Główne zagadnienia naukowe rozpatrywane na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska:

  • teoria mechaniki budowli, zagadnienia technologiczno-organizacyjne w przemyśle budowlanym, mostownictwo, inżynieria materiałowa, geotechnika
  • inżynieria portowa, wodne szlaki śródlądowe,
  • budowa dróg i autostrad, inżynieria kolejowa, transport i logistyka, sterowanie ruchem,
  • geodezja,
  • inżynieria wodna, inżynieria sanitarna, mechanika płynów, hydraulika, hydrologia,
  • oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody, ochrona wód.