Pełnomocnicy Dziekana | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Transport
dr inż. Krystian Birr

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia
dr inż. Paweł Wysocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Energetyka
dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Akredytacji Kierunków Kształcenia
dr inż. Angelika Duszyńska
dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Budownictwo)
dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Inżynieria Środowiska)
dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Transport)
dr hab. inż. Marek Pszczoła, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Geodezja i Kartografia)
dr inż. Jakub Szulwic

Pełnomocnik Dziekana ds. projektów naukowo – badawczych
prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów podyplomowych
mgr inż. Karol Kalinowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Dyplomów Wdrożeniowych
dr inż. Marcin Szczepański

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Informacją
dr inż. Jacek Szmagliński