Pełnomocnicy Dziekana | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Transport
dr inż. Krystian Birr

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia
dr inż. Paweł Wysocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Akredytacji Kierunków Kształcenia
dr inż. Angelika Duszyńska
dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Oprogramowania
mgr inż. Łukasz Pachocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Informacją
dr inż. Jacek Szmagliński

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Budownictwo)
dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Inżynieria Środowiska)
dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Transport)
dr inż. Marek Pszczoła

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Geodezja i Kartografia)
dr inż. Jakub Szulwic