Pełnomocnicy Dziekana | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. projektów naukowo – badawczych

prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów podyplomowych

mgr inż. Karol Kalinowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Dyplomów Wdrożeniowych

dr inż. Marcin Szczepański

Pełnomocnik Dziekana ds. Akredytacji Kierunków Kształcenia

dr inż. Angelika Duszyńska

dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Transport

dr inż. Krystian Birr

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia

dr inż. Paweł Wysocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Energetyka

dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Budownictwo)

dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Inżynieria Środowiska)

dr hab. inż. Eliza Kulbat, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Transport)

dr hab. inż. Marek Pszczoła, prof. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (Geodezja i Kartografia)

dr inż. Jakub Szulwic

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Informacją

dr inż. Jacek Szmagliński