Studia podyplomowe | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej stanowią propozycję dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe przynajmniej na poziomie studiów I stopnia i chcą uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz podwyższać kwalifikacje. To niepowtarzalna okazja na ugruntowanie i rozwinięcie wiedzy praktycznej i kompetencji zawodowych pożądanych na rynku pracy, a także na zdobycie prestiżowego dyplomu jednej z najstarszych i najlepszych uczelni technicznych w kraju.

Studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska prowadzą utytułowani wykładowcy oraz zaproszeni praktycy z otoczenia gospodarczego. Dodatkową zaletą studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej jest możliwość nawiązywania cennych relacji naukowo-biznesowych, zarówno z wykładowcami, jak i wśród uczestników zajęć.

Studia podyplomowe są płatne. Szczegółowe informacje o kwotach, rekrutacji i programie zajęć oraz niezbędne kontakty znajdą Państwo w opisach poszczególnych kierunków.

Hydrotechnika morska

Zarządzanie projektami budowlanymi

Systemy informacji geograficznej, geoinformacja