Komisje Wydziałowe | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Komisje Wydziałowe

Komisje Wydziałowe na lata 2020 - 2024

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 1. dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. PG – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Jarosław Górski
 3. dr hab. inż. Ewelina Korol, prof. PG
 4. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG
 5. dr hab. inż. Ireneusz Marzec, prof. PG
 6. dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG
 7. Kamila Kiryło

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG – przewodniczący, KGiIW
 2. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG (Prodziekan ds. Kształcenia), KGiIW
 3. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG (Prodziekan ds. Organizacji Studiów), KIS
 4. dr hab. inż. Marcin Abramski, prof. PG – sekretarz, KKI
 5. dr hab. inż. Rafał Bray, prof. PG, KTwIŚ
 6. dr hab. Daniel Kaszubowski, prof. PG, KiT
 7. dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG, KGiIW
 8. dr inż. Mateusz Sondej, KMB
 9. dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska, KWM
 10. dr inż. Wojciech Szpakowski, KGiIW (jednocześnie przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 11. dr inż. Paweł Wysocki, KG
 12. dr inż. Patryk Ziółkowski, KKI
 13. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 14. vacat (przedst. doktorantów)
 15. Aleksandra Paluch (przedstawiciel WRS)
 16. Natalia Wilińska (przedstawiciel WRS)
 17. Dominika Habyk (przedstawiciel WRS)

Wydziałowa Komisja Doktorancka

 1. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska (Przewodnicząca Rady IŚGiE)
 4. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski (Przewodniczący Rady ILiT)
 5. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG (Prodziekan ds. współpracy i promocji)
 6. dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG
 7. dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG
 8. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG
 9. dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG
 10. mgr inż. Dominika Grubba (przedstawiciel doktorantów)

Komisja Ewaluacji Dyscyplin Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Przedstawiciele kolegium dziekańskiego i rad dyscyplin (z samodzielnym prawem zwoływania spotkań KEDyW)
 1. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG (Dziekan WILiŚ)
 2. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG (Prodziekan ds. współpracy i promocji)
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska (Przewodnicząca Rady IŚGiE)
 4. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski (Przewodniczący Rady ILiT)
 5. dr inż. Jakub Szulwic (Prodziekan ds. badań i rozwoju)
Przedstawiciele Katedr
Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. PG

dr hab. inż. Michał Nitka, prof. PG

Katedra Geodezji

prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny

dr inż. Paweł Tysiąc

dr inż. Tadeusz Widerski

Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej

dr hab. inż. Tomasz Kolerski, prof. PG

dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski, prof. PG

dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc, prof. PG

dr inż. Jakub Konkol

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk

dr hab. inż Piotr Chrostowski, prof. PG

dr inż. Wojciech Kustra

dr inż. Dawid Ryś

Katedra Inżynierii Sanitarnej

prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska

Katedra Konstrukcji Inżynierskich

dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. PG

mgr inż. Marta Hirsz

dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG

mgr inż. Natalia Korcz-Konkol

dr inż. Marek Szafrański

Katedra Mechaniki Budowli

dr inż. Violetta Konopińska-Zmysłowska

dr inż. Łukasz Smakosz

Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Eliza Kulbat , prof. PG

mgr Katarzyna Tarasewicz

Katedra Wytrzymałości Materiałów

prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka

dr inż. Tomasz Ferenc

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

dr inż. Tomasz Falborski

dr inż. Natalia Lasowicz

Przedstawiciele Biura Wydziału

mgr Agnieszka Rudzińska

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG – przewodnicząca
 2. dr inż. Jakub Szulwic - zastępca przewodniczącej
 3. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni
 4. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG 
 5. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG
 6. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
 7. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski

Wydziałowy Zespół Konsultacyjny ds. postępowań habilitacyjnych i profesorskich

 1. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni - Dziekan WILiŚ - przewodnicząca

 2. prof. dr hab. inż. Lech Bałachowski

 3. prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

 4. prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz

 5. prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka

 6. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski

 7. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska

 8. Kierownik Katedry właściwej ze względu na zatrudnienie habilitanta/osoby ubiegającej się o tytuł.

Wydziałowa Komisja Programowa kierunku Budownictwo

 1. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG – przewodniczący
 2. dr inż. Magdalena Apollo
 3. dr inż. Łukasz Pyrzowski/prof. Magdalena Rucka
 4. dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. PG
 5. dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG 
 6. dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG
 7. dr inż. Angelika Duszyńska, prof. PG 
 8. dr inż. Jacek Alenowicz, doc. PG/ dr inż. Łukasz Mejłun
 9. dr inż. Marek Zienkiewicz
 10. dr inż. Maria Orłowska-Szostak
 11. mgr inż. Anna Wilińska-Lisowska
 12. Dominika Habyk (przedstawiciel WRS)
 13. Tomasz Ciborowski (przedstawiciel WRS)
 14. Dorota Nagórska (przedstawiciel WRS)
 15. dr inż. Marcin Budzyński - głos doradczy
 16. dr inż. Zbigniew Kędra – głos doradczy
 17. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG – głos doradczy
 18. dr inż. Arkadiusz Sitarski – głos doradczy

Wydziałowa Komisja Programowa kierunku Inżynieria Środowiska

 1. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG - przewodniczący
 2. dr inż. Magdalena Apollo
 3. dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska, prof PG
 4. dr inż. Karolina Fitobór
 5. dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG
 6. dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords, prof. PG
 7. dr inż. Zbigniew Kędra
 8. dr inż. Marek Zienkiewicz
 9. dr inż. Maria Orłowska-Szostak
 10. Maciej Lewandowski-Szewczyk
 11. Filip Kotkiewicz (przedstawiciel WRS)
 12. Krzesimir Konecko (przedstawiciel WRS)

Wydziałowa Komisja Programowa kierunku Transport

 1. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG - przewodniczący 
 2. dr inż. Krystian Birr – pełnomocnik ds. kierunku transport 
 3. dr hab. inż. Jacek Alenowicz/ dr inż. Łukasz Mejłun
 4. dr inż. Zbigniew Kędra
 5. dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz
 6. dr inz. Paweł Więcławski
 7. dr inż. Paweł Tysiąc
 8. dr inż. Magdalena Apollo
 9. dr inż. Katarzyna Szepietowska
 10. Natalia Wilińska (przedstawiciel WRS)
 11. Jan von Janitzki (przedstawiciel WRS)

Wydziałowa Komisja Programowa kierunku Geodezja i Kartografia

 1. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG – przewodniczący  
 2. dr inż. Paweł Wysocki – pełnomocnik ds. kierunku geodezja i kartografia 
 3. dr inż. Łukasz Pyrzowski
 4. dr inż. Paweł Więcławski
 5. dr inż. Karol Daliga/Dominika Wróblewska
 6. dr inż. Karolina Makowska-Jarosik
 7. dr inż. Wojciech Kustra
 8. prof. Robert Jankowski
 9. Alicja Pera (przedstawiciel WRS)
 10. Dominika Narloch (przedstawiciel WRS)

Międzywydziałowa Komisja Programowa kierunku Inżynieria Odzysku Surowców i Energii

 1. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG – przewodniczący  
 2. dr inż. Angelika Duszyńska, prof. PG
 3. dr inż. Dominika Sobotka
 4. dr hab. inż. Eliza Kulbat
 5. prof. dr hab. inz. Jacek Gębicki (WCh)
 6. dr hab. inż. Robert Tylingo, prof. PG (WCh)
 7. dr hab inż Hanna Staroszczyk, prof PG (WCh)
 8. Aleksandra Paluch (przedstawiciel WRS)