Komisje Wydziałowe | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Komisje Wydziałowe

Komisje Wydziałowe na lata 2020 - 2024

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 1. dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. PG – przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG
 3. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG
 4. dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG
 5. dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG
 6. mgr inż. Małgorzata Szopińska
 7. mgr Joanna Sobolewska-Chejmanowska

Wydziałowa Komisja Programowa

 1. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG – przewodniczący (odpowiednio do procedowanych spraw) 
 2. dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG - przewodniczący (odpowiednio do procedowanych spraw) 
 3. dr inż. Krystian Birr – pełnomocnik ds. kierunku transport 
 4. dr inż. Paweł Wysocki – pełnomocnik ds. kierunku geodezja i kartografia 
 5. dr inż. Magdalena Apollo 
 6. prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka / dr inż. Łukasz Pyrzowski 
 7. dr hab. inż. Rafał Bray, prof. PG 
 8. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG / dr inż. Aleksander Perliński 
 9. dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG 
 10. dr hab. inż. Tomasz Kolerski, prof. PG 
 11. dr inż. Mateusz Sondej 
 12. dr inż. Angelika Duszyńska 
 13. dr inż. Zbigniew Kędra / dr inż. Arkadiusz Sitarski 
 14. dr inż. Zofia Bałdysz 
 15. dr inż. Ewa Zaborowska 
 16. dr inż. Jacek Alenowicz, doc. PG / dr inż. Lech Michalski, prof. PG 
 17. dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. PG 
 18. Koniecko Krzesimir
 19. Rutkowska Joanna
 20. Szyperska Paulina

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. uczelni – przewodniczący, KH
 2. dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni (Prodziekan ds. Kształcenia), KGGiBM
 3. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. uczelni (Prodziekan ds. Organizacji Studiów), KIS
 4. dr hab. inż. Marcin Abramski, prof. uczelni – sekretarz, KTSiM
 5. dr hab. inż. Rafał Bray, prof. uczelni, KTWiŚ
 6. dr hab. inż. Daniel Kaszubowski, prof. uczelni, KIDiT
 7. dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG, KGGiBM
 8. dr inż. Violetta Konopińska-Zmysłowska, KMB
 9. dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska, KWM
 10. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH (jednocześnie przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 11. dr inż. Paweł Wysocki, KG
 12. dr inż. Patryk Ziółkowski, KKB
 13. mgr inż. Krzysztof Kończak, KKM
 14. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM
 15. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 16. vacat (przedst. doktorantów)
 17. Dorota Nagórska (przedst. studentów, WRS)
 18. Paulina Szyperska (przedst. studentów, WRS)
 19. vacat (przedst. studentów, WRS)

Wydziałowa Komisja Doktorancka

 1. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
 4. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski
 5. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni
 6. dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. uczelni
 7. dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. uczelni
 8. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. uczelni
 9. dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni
 10. mgr inż. Dominika Grubba (przedstawiciel doktorantów)

Komisja Ewaluacji Dyscyplin Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Przedstawiciele kolegium dziekańskiego i rad dyscyplin (z samodzielnym prawem zwoływania spotkań KEDyW)   

 1. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG
 2. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
 4. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski
 5. dr inż. Jakub Szulwic

Przedstawiciele Katedr

Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. PG

dr hab. inż. Michał Nitka, prof. PG

Katedra Geodezji

prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny

dr inż. Paweł Tysiąc

dr inż. Tadeusz Widerski

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc, prof. PG

dr inż. Jakub Konkol

Katedra Hydrotechniki

dr hab. inż. Tomasz Kolerski, prof. PG

dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski, prof. PG

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

dr inż. Wojciech Kustra

dr inż. Dawid Ryś

Katedra Inżynierii Sanitarnej

prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska

dr hab. inż. Agnieszka Tuszyńska. prof. PG

Katedra Konstrukcji Betonowych

dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. PG

mgr inż. Marta Hirsz

Katedra Konstrukcji Metalowych

dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG

dr inż. Natalia Lasowicz

mgr inż. Natalia Korcz-Konkol

Katedra Mechaniki Budowli

dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG

dr inż. Łukasz Smakosz

Katedra Technologii Wody i Ścieków

dr hab. inż. Eliza Kulbat , prof. PG

mgr Katarzyna Tarasewicz

Katedra Transportu Szynowego i Mostów

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk

dr inż. Marek Szafrański

dr inż. Piotr Chrostowski

Katedra Wytrzymałości Materiałów

dr hab. Victor Eremeev, prof. PG

prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka

dr inż. Tomasz Ferenc

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

dr inż. Tomasz Falborski

Przedstawiciele Biura Wydziału

mgr Joanna Sobolewska-Chejmanowska

mgr Agnieszka Rudzińska

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG – przewodnicząca
 2. dr inż. Jakub Szulwic – sekretarz
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
 4. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski
 5. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG
 6. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG
 7. dr hab. inz. Marek Krzaczek, prof. PG
 8. dr hab. inż. Ireneusz Marzec, prof. PG
 9. mgr inż. Daniel Burkacki
 10. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG
 11. dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG  
 12. dr hab. inż. Katarzyna Kołecka, prof. PG
 13. dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG
 14. prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
 15. Paulina Szyperska (przedstawiciel WRS)