Komisje Wydziałowe | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Komisje Wydziałowe

Komisje Wydziałowe na lata 2020 - 2024

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 1. dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. PG – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Jarosław Górski
 3. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG
 4. dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG
 5. dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG
 6. dr inż. Małgorzata Szopińska
 7. Kamila Kiryło

Wydziałowa Komisja Programowa

 1. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG – przewodniczący (odpowiednio do procedowanych spraw) 
 2. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG - przewodniczący (odpowiednio do procedowanych spraw) 
 3. dr inż. Krystian Birr – pełnomocnik ds. kierunku transport 
 4. dr inż. Paweł Wysocki – pełnomocnik ds. kierunku geodezja i kartografia 
 5. dr inż. Magdalena Apollo/ prof. dr hab. inż. Robert Jankowski  
 6. prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka / dr inż. Łukasz Pyrzowski 
 7. dr hab. inż. Rafał Bray, prof. PG 
 8. dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. PG / dr inż. Arkadiusz Sitarski / dr inż. Małgorzata Gordziej-Zagórowska
 9. dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG 
 10. dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG
 11. dr inż. Angelika Duszyńska, prof. PG  / dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords, prof. PG
 12. dr inż. Zbigniew Kędra / dr inż. Jacek Alenowicz, doc. PG
 13. mgr inż. Mariusz Chmielecki / dr inż. Marek Zienkiewicz
 14. dr inż. Ewa Zaborowska 
 15. Aleksandra Paluch (przedstawiciel WRS)
 16. Dominika Narloch (przedstawiciel WRS)
 17. Agnieszka Kijowska (przedstawiciel WRS)

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG – przewodniczący, KGiIW
 2. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG (Prodziekan ds. Kształcenia), KGiIW
 3. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG (Prodziekan ds. Organizacji Studiów), KIS
 4. dr hab. inż. Marcin Abramski, prof. PG – sekretarz, KKI
 5. dr hab. inż. Rafał Bray, prof. PG, KTwIŚ
 6. dr hab. Daniel Kaszubowski, prof. PG, KiT
 7. dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG, KGiIW
 8. dr inż. Mateusz Sondej, KMB
 9. dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska, KWM
 10. dr inż. Wojciech Szpakowski, KGiIW (jednocześnie przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 11. dr inż. Paweł Wysocki, KG
 12. dr inż. Patryk Ziółkowski, KKI
 13. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 14. vacat (przedst. doktorantów)
 15. Aleksandra Paluch (przedstawiciel WRS)
 16. Natalia Wilińska (przedstawiciel WRS)
 17. Dominika Habyk (przedstawiciel WRS)

Wydziałowa Komisja Doktorancka

 1. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska (Przewodnicząca Rady IŚGiE)
 4. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski (Przewodniczący Rady ILiT)
 5. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG (Prodziekan ds. współpracy i promocji)
 6. dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG
 7. dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG
 8. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG
 9. dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG
 10. mgr inż. Dominika Grubba (przedstawiciel doktorantów)

Komisja Ewaluacji Dyscyplin Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Przedstawiciele kolegium dziekańskiego i rad dyscyplin (z samodzielnym prawem zwoływania spotkań KEDyW)
 1. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG (Dziekan WILiŚ)
 2. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG (Prodziekan ds. współpracy i promocji)
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska (Przewodnicząca Rady IŚGiE)
 4. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski (Przewodniczący Rady ILiT)
 5. dr inż. Jakub Szulwic (Prodziekan ds. badań i rozwoju)
Przedstawiciele Katedr
Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. PG

dr hab. inż. Michał Nitka, prof. PG

Katedra Geodezji

prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny

dr inż. Paweł Tysiąc

dr inż. Tadeusz Widerski

Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej

dr hab. inż. Tomasz Kolerski, prof. PG

dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski, prof. PG

dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc, prof. PG

dr inż. Jakub Konkol

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk

dr hab. inż Piotr Chrostowski, prof. PG

dr inż. Wojciech Kustra

dr inż. Dawid Ryś

Katedra Inżynierii Sanitarnej

prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska

Katedra Konstrukcji Inżynierskich

dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. PG

mgr inż. Marta Hirsz

dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG

mgr inż. Natalia Korcz-Konkol

dr inż. Marek Szafrański

Katedra Mechaniki Budowli

dr inż. Violetta Konopińska-Zmysłowska

dr inż. Łukasz Smakosz

Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Eliza Kulbat , prof. PG

mgr Katarzyna Tarasewicz

Katedra Wytrzymałości Materiałów

prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka

dr inż. Tomasz Ferenc

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

dr inż. Tomasz Falborski

dr inż. Natalia Lasowicz

Przedstawiciele Biura Wydziału

mgr Agnieszka Rudzińska

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG – przewodnicząca
 2. dr inż. Jakub Szulwic – sekretarz
 3. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
 4. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski
 5. prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
 6. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG
 7. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG
 8. dr hab. inż. Marek Krzaczek, prof. PG
 9. dr hab. inż. Ireneusz Marzec, prof. PG
 10. dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. PG
 11. dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG  
 12. dr hab. inż. Katarzyna Kołecka, prof. PG
 13. dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG
 14. mgr inż. Daniel Burkacki
 15. Dorota Nagórska (przedstawiciel WRS)

Wydziałowy Zespół Konsultacyjny ds. postępowań habilitacyjnych i profesorskich

 1. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni - Dziekan WILiŚ - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz
 3. prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
 4. prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
 5. prof. dr hab. inż. Wojciech Witkowski
 6. Kierownik katedry właściwej ze względu na zatrudnienie habilitanta/osoby ubiegającej się o tytuł.