Skład Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w kadencji 2020/2024

Skład Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w kadencji 2020/2024

Dziekan, Przewodnicząca Rady
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni 

Prodziekan ds. Współpracy i Promocji
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni

Prodziekan ds. Organizacji Studiów
dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. uczelni

Prodziekan ds. Badań i Rozwoju
dr inż. Jakub Szulwic

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz
prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski  
dr hab. inż. Marcin Abramski, prof. uczelni
dr hab. inż. Jakub Drewnowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Piotr Iwicki, prof. uczelni
dr hab. inż. Marek Pszczoła, prof. uczelni
dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. uczelni
dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof. uczelni
dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG
dr inż. Wojciech Artichowicz
dr inż. Karolina Fitobór
dr inż. Łukasz Pyrzowski
dr inż. Marek Szafrański

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Kamila Kiryło
Iwona Skoczypiec
inż. Karol Rudziński

Przedstawiciele studentów
Dominika Habyk (przedstawiciel WRS)
Krzesimir Koniecko (przedstawiciel WRS)
Dorota Nagórska (przedstawiciel WRS)
Dominika Narloch (przedstawiciel WRS)
Aleksandra Paluch (przedstawiciel WRS)
Alicja Pera (przedstawiciel WRS)

Przedstawiciele związków zawodowych działających na Wydziale
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. uczelni (przedst. ZNP)
Andrzej Świerszcz (przedst. „Solidarności")