Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Inżynieria Środowiska
dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia
dr inż. Jakub Szulwic

Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji
mgr inż. Katarzyna Grudzień-Dawidowicz

Pełnomocnik  Dziekana ds. Kształcenia na Odległości
dr inż. arch. Romanika Okraszewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich (Budownictwo po II roku)
mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich (Budownictwo po III roku)
dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich (Inżynieria Środowiska)
dr inż. Eliza Kulbat

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich ( Transport )
dr inż. Marek Pszczoła

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich ( GiK )
dr inż. Jakub Szulwic

Pełnomocnik  Dziekana ds. Praktyk Studenckich na studiach niestacjonarnych
dr inż. Arkadiusz Ostojski, doc.PG

Pełnomocnik Dziekana ds. Oprogramowania
dr inż. Katarzyna Bobkowska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Informacją
mgr inż. Jacek Szmagliński