Jakość kształcenia | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Jakość kształcenia

Skład osobowy WKZJK WILiŚ w roku akademickim 2019/20

 1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Marcin Abramski – sekretarz
 3. dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska
 4. dr hab. Daniel Kaszubowski, prof. PG
 5. dr hab. inż. Katarzyna Kołecka, prof. PG
 6. dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG
 7. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG
 8. mgr inż. Krzysztof Kończak
 9. mgr inż. Maria Krogulecka
 10. dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG
 11. dr inż. Violetta Konopińska-Zmysłowska
 12. dr inż. Paweł Wysocki
 13. dr inż. Patryk Ziółkowski
 14. dr inż. Wojciech Szpakowski (jednocześnie jako przedstawiciel interesariuszy zewn.)
 15. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK (przedstawiciel interesariuszy zewn.)
 16. vacat (przedst. doktorantów)
 17. - 19. vacat (2 przedst. studentów, WRS)