Jakość kształcenia | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Jakość kształcenia

Skład osobowy WKZJK WILiŚ w roku akademickim 2021/22

 1. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. uczelni – przewodniczący, KH
 2. dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni (Prodziekan ds. Kształcenia), KGGiBM
 3. dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. uczelni (Prodziekan ds. Organizacji Studiów), KIS
 4. dr hab. inż. Marcin Abramski, prof. uczelni – sekretarz, KTSiM
 5. dr hab. inż. Rafał Bray, prof. uczelni, KTWiŚ
 6. dr hab. inż. Daniel Kaszubowski, prof. uczelni, KIDiT
 7. dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG, KGGiBM
 8. dr inż. Violetta Konopińska-Zmysłowska, KMB
 9. dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska, KWM
 10. dr inż. Wojciech Szpakowski, KH (jednocześnie przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 11. dr inż. Paweł Wysocki, KG
 12. dr inż. Patryk Ziółkowski, KKB
 13. mgr inż. Maria Krogulecka, KBiIM
 14. mgr Jacek Skarbek, Prezes Zarządu GIWK, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 15. vacat (przedst. doktorantów)
 16. Mikołaj Jedlecki (przedstawiciel WRS)
 17. Aleksandra Paluch (przedstawiciel WRS)
 18. Natalia Wilińska (przedstawiciel WRS)
 19. Dorota Nagórska (przedstawiciel WRS)