Pracownicy | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
  • Kierownik katedry
  • Profesor
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Starszy technik
Starszy technik
Katedra Inżynierii Transportowej
  • Kierownik katedry
  • Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Główny specjalista
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Samodzielny referent
Katedra Konstrukcji Inżynierskich
  • Kierownik katedry
  • Profesor uczelni
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Samodzielny referent
Administracja Wydziału
Prodziekan ds. współpracy i promocji
Prodziekan ds. kształcenia
Prodziekan ds. organizacji studiów
Prodziekan ds. badań i rozwoju
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Główny specjalista
Główny specjalista
Główny specjalista - kierownik biura
Główny specjalista - kierownik sek.finan.i inwenta
Kierownik sekcji
Specjalista - kierownik sekcji
Starszy technik
Starszy technik
Specjalista informatyk
Specjalista ds. promocji
Specjalista
Specjalista ds. promocji
Specjalista informatyk
Specjalista
Specjalista
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent administracyjny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Kierownik Studiów Doktoranckich
Starszy specjalista
Starszy specjalista