Pracownicy | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Profesor uczelni
 • Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
 • Adiunkt
 • Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Starszy wykładowca
 • Asystent
 • Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Starszy technik
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Hydrotechniki
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Specjalista naukowo-techniczny
 • Asystent
 • Specjalista naukowo-techniczny
 • Asystent
 • Specjalista naukowo-techniczny
Starszy technik
Specjalista naukowo-techniczny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej
 • Kierownik katedry
 • Profesor
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Administracja Wydziału
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Główny specjalista
Główny specjalista - kierownik biura
Główny specjalista - kierownik sek.finan.i inwenta
Kierownik sekcji
Specjalista - kierownik sekcji
Starszy technik
Starszy technik
Specjalista informatyk
Specjalista informatyk
Specjalista
Samodzielny referent
Samodzielny referent
Samodzielny referent
Samodzielny referent
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent administracyjny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Koordynator projektu - kierownik sekcji