Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
 • Kierownik katedry
 • Profesor
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
 • Adiunkt
 • Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Inżynierii Transportowej
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
 • Starszy wykładowca
 • Specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Asystent
 • Specjalista
Główny specjalista
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Samodzielny referent
Katedra Konstrukcji Inżynierskich
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Samodzielny referent
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Profesor
 • Specjalista naukowo-techniczny
 • Profesor uczelni
 • Specjalista
 • Adiunkt
 • Specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Adiunkt
 • Specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Asystent
 • Specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Asystent
 • Specjalista naukowo-techniczny
Starszy specjalista
Technolog
Administracja Wydziału
Prodziekan ds. współpracy i promocji
Prodziekan ds. kształcenia
Prodziekan ds. organizacji studiów
Prodziekan ds. badań i rozwoju
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Główny specjalista
Główny specjalista
Główny specjalista - kierownik biura
Główny specjalista - kierownik sek.finan.i inwenta
Kierownik sekcji
Specjalista - kierownik sekcji
Starszy technik
Starszy technik
Specjalista informatyk
Specjalista ds. promocji
Specjalista
Specjalista ds. promocji
Specjalista informatyk
Specjalista
Specjalista
Samodzielny referent
Samodzielny referent
Samodzielny referent
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent administracyjny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Kierownik Studium Doktoranckiego
Starszy specjalista
Starszy specjalista