Pracownicy | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
 • Kierownik katedry
 • Profesor
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
 • Adiunkt
 • Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Inżynierii Transportowej
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Główny specjalista
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Samodzielny referent
Technolog
Katedra Konstrukcji Inżynierskich
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
Starszy wykładowca
Starszy wykładowca
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Samodzielny referent
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
 • Kierownik katedry
 • Profesor uczelni
 • Profesor uczelni
 • Specjalista naukowo-techniczny
 • Adiunkt
 • Specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Adiunkt
 • Specjalista naukowo-techniczny
 • Asystent
 • Specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Asystent
 • Specjalista naukowo-techniczny
Starszy specjalista
Technolog
Administracja Wydziału
Prodziekan ds. współpracy i promocji
Prodziekan ds. kształcenia
Prodziekan ds. organizacji studiów
Prodziekan ds. badań i rozwoju
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Główny specjalista
Główny specjalista
Główny specjalista - kierownik biura
Główny specjalista - kierownik sek.finan.i inwenta
Kierownik sekcji
Specjalista - kierownik sekcji
Starszy technik
Specjalista informatyk
Specjalista ds. promocji
Specjalista
Specjalista ds. promocji
Specjalista informatyk
Specjalista
Specjalista
Samodzielny referent
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent administracyjny
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Kierownik Studium Doktoranckiego
Starszy specjalista
Starszy specjalista