Publiczne obrony prac doktorskich | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Publiczne obrony prac doktorskich

  • 2022-11-24

    Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Wymysłowskiego

    Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Wymysłowskiego dnia 8 grudnia 2022 r. o godz. 12:30 w Gmachu Głównym (w sali 155) Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 Temat rozprawy: „Wielowariantowa analiza wpływu osłony ze ścianki szczelnej na przemieszczenia fundamentów budowli mostowych i wieżowych” (Multivariant analysis of the...

  • 2022-11-02

    Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Wilk

    Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Wilk dnia 14 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w formie zdalnej Temat rozprawy: „Efficiency of Novel Electrochemical Oxidation Methods on Boron-Doped Diamond Anodes in Removing Macro- and Micropollutants from Industrial Wastewater” („Efektywność innowacyjnej elektrochemicznej metody utleniania na anodach...

  • 2022-10-21

    Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Pieniaszek

    Zaproszenie na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Pieniaszek dnia 4 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w formie zdalnej. Temat rozprawy: „Aspekty ilościowe i jakościowe wykorzystania wód opadowych na cele ogólnokomunalne lub gospodarcze”   („Quantitative and qualitative aspects of the rainwater reuse for municipal or economic purposes”) Promotor:...

  • 2022-10-21

    Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Staszewskiej

    Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Staszewskiej dnia 3 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w Gmachu Głównym (w sali 155) Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Temat rozprawy: “Constitutive description of creep in frozen soils without the explicit time dependence” (Opis...