Plany zajęć | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Plany zajęć

Studenci na zajęciach

Plan zajęć w semestrze letnim 2021/2022

 

Studia Stacjonarne I Stopień

Budownictwo Geodezja i Kartografia Transport Inżynieria Środowiska
Semestr II Semestr II Semestr II Semestr II
Semestr IV Semestr IV Semestr IV Semestr IV
Semestr VI Semestr VI Semestr VI Semestr VI

aktualizacja 16.03.2022

 

Studia Stacjonarne II Stopień

Budownictwo Geodezja i Kartografia Transport Inżynieria Środowiska
Semestr I Semestr I Semestr I Semestr I
Semestr III Semestr III Semestr III Semestr III

aktualizacja 16.03.2022

 

Studia Stacjonarne II Stopień w języku angielskim

Civil Engineering Environmental Engineering
Semestr I Semestr I
  Semestr III

aktualizacja 16.03.2022

 

Studia Niestacjonarne I Stopień

Budownictwo Inżynieria Środowiska
Semestr II Semestr II
Semestr IV Semestr IV
Semestr VI Semestr VI
Semestr VIII Semestr VIII

aktualizacja 16.03.2022

 

Studia Niestacjonarne II Stopień

Budownictwo Inżynieria Środowiska
Semestr II Semestr II
Semestr IV ITDiK Semestr IV BO Semestr IV

aktualizacja 16.03.2022

Ogłoszenia do planu zajęć:

Zajęcia z Geodezji na kierunku Budownictwo zaczynają się wykładem, zajęcia ćwiczeniowe rozpoczną się po przeprowadzeniu pierwszego wykładu. Terminy zajęć laboratoryjnych zostaną ustalone na wykładzie i do tego czasu nie będą się one odbywać

Geomatyka II sem GiK inż. ćwiczenia rozpoczną się po 8 marca.

Diagnostyka i Budowa Dróg Szynowych gr 5 - zajęcia w czwartki w godz. 7:30-9:00 w sali P1 Hydro;

Podstawy Projektowania Dróg Szynowych - zajęcia w czwartki w godz. 7:30-9:00 w sali 306 Hydro (termin dla wszystkich grup dziekańskich).

Ekonomia i Podstawy Zarządzania, Budownictwo, I st., II sem., Ćwiczenia Zajęcia organizacyjne dla grup mających zajęcia dnia 24.02.2022 odbędą się w formie asynchronicznej na platformie eNauczanie.

Construction Management, Civil Engineering, MSc, sem. I, (Lecture and Project) Organizational classes on 25.02.2022 will be held asynchronously on the eNauczanie platform.

Plan zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

 

Studia Stacjonarne I Stopień

Budownictwo Geodezja i Kartografia Transport Inżynieria Środowiska
Semestr I Semestr I Semestr I Semestr I
Semestr III Semestr III Semestr III Semestr III
Semestr V Semestr V Semestr V Semestr V
Semestr VII Semestr VII Semestr VII Semestr VII

aktualizacja 22.10.2021

 

Studia Stacjonarne II Stopień

Budownictwo Geodezja i Kartografia Transport Inżynieria Środowiska
Semestr II Semestr II Semestr II Semestr II

aktualizacja 22.10.2021

 

Studia Stacjonarne II Stopień w języku angielskim

Civil Engineering Environmental Engineering
Semestr II Semestr II
Semestr III Semestr III

aktualizacja 22.10.2021

 

Studia Niestacjonarne I Stopień

Budownictwo Inżynieria Środowiska
Semestr I Semestr I
Semestr III Semestr III
Semestr V Semestr V
Semestr I Semestr VII

aktualizacja 05.10.2021

 

Studia Niestacjonarne II Stopień

Budownictwo Inżynieria Środowiska
Semestr I Semestr I
Semestr III BO Semestr III ITDiK Semestr III

aktualizacja 13.10.2021