Plany zajęć | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Plany zajęć

 

 

Studenci na zajęciach

Plan zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

 

Studia Stacjonarne I Stopień

Budownictwo Geodezja i Kartografia Transport Inżynieria Środowiska
Semestr I Semestr I Semestr I Semestr I
Semestr III Semestr III Semestr III Semestr III
Semestr V Semestr V Semestr V Semestr V
Semestr VII Semestr VII Semestr VII Semestr VII

 

Studia Stacjonarne II Stopień

Budownictwo Geodezja i Kartografia Transport Inżynieria Środowiska
Semestr II Semestr II Semestr II Semestr II

 

Studia Stacjonarne II Stopień w języku angielskim

Civil Engineering Environmental Engineering
Semestr II Semestr II

 

Studia Niestacjonarne I Stopień

Budownictwo Inżynieria Środowiska
Semestr I Semestr I
Semestr III Semestr III
Semestr V Semestr V
Semestr I Semestr VII

 

Studia Niestacjonarne II Stopień

Budownictwo Inżynieria Środowiska
Semestr I Semestr I
Semestr III BO Semestr III ITDiK Semestr III