Dostępne programy 
 

Program

Ogólne informacje

POWER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej " na studiach magisterskich (Moduł I)

 • Umowa powinna zostać zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć na min. 15 godzin dydaktycznych (zmiana dotyczy zajęć, które będą przeprowadzane zdalnie - nie musi to być 15 godzin, ich liczba może być mniejsza). Godziny dydaktyczne mogą zostać zrealizowane w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów, projektów. Jedynym ograniczeniem są konsultacje;
   
 • Przyjęta stawka godzinowa to 900,00 zł brutto (zajęcia w trybie stacjonarnym) i 667,00 zł brutto (zajęcia w trybie zdalnym). Projekt nie finansuje pozostałych kosztów poniesionych przez profesorów wizytujących, w tym kosztów: diety, zakwaterowania, przejazdu i innych.

POWER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej " na studiach doktoranckich (Moduł II)

 • Wymagane jest przeprowadzenie 15 godzin interdyscyplinarnych zajęć w bloku w formie wykładu na studiach III stopnia. Zajęcia muszą zostać zrealizowane do 31 stycznia 2022 r. i mogą odbyć się w formie zdalnej lub stacjonarnej –  w zależności od preferencji kandydata;
 
 • W przypadku wykładów zdalnych  wynagrodzenie wynosi 6 500 zł brutto, zaś za wykłady realizowane na miejscu - 10 000 zł brutto. Projekt nie finansuje pozostałych kosztów poniesionych przez profesorów wizytujących, w tym kosztów: diety, zakwaterowania, przejazdu i innych.

InterPhD2 „Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiarze międzynarodowym”

 • Wniosek powinien zawierać propozycję cyklu wykładów min. 15 godzin (jako cykl wykładów rozumie się 15 godzin, zwykle realizowanych w blokach, np. 3 godziny dziennie przez 5 dni), dodatkowo jeżeli jest to możliwe propozycję innych zajęć (np. seminaria w wymiarze 15 godz. i konsultacje). Projekt został przedłużony do końca sierpnia 2022 roku;
   
 • Wynagrodzenie za wykłady realizowane w trybie stacjonarnym wynosi 10 000 zł brutto. Projekt nie finansuje pozostałych kosztów poniesionych przez profesorów wizytujących, w tym kosztów: diety, zakwaterowania, przejazdu i innych.

Einsteinium

 • W ramach programu możliwe jest sfinansowanie kosztów krótkoterminowych wizyt od 1 tygodnia do 2 miesięcy renomowanych naukowców zagranicznych na Politechnice Gdańskiej;
 
 • Finansowanie kosztów wizyty zagranicznego naukowca obejmuje część wypłacaną mu po przyjeździe – diety pobytowe w wysokości 300 PLN/dzień, natomiast podróż (bilety: lotnicze, kolejowe, autobusowe) oraz zakwaterowanie organizowane i pokrywane bezpośrednio przez uczelnię.

Rezerwa rektora 

 • W celu uzyskania dofinansowania wizyty profesora z zagranicy z rezerwy rektora należy zaplanować przeprowadzenie 60 godzin zajęć dydaktycznych;
 
 • Całkowite dofinansowanie nie może przekroczyć równowartości kwoty 5 500 EUR (zajęcia w trybie stacjonarnym) i 1290,58 EUR (zajęcia w trybie zdalnym).


Available Programmes - incoming visits (docx, 8.53kB)