dokumenty do pobrania | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

dokumenty do pobrania

Proces dyplomowania od 03.10.2022

Informacje dotyczące procesu dostępne są na stronie Helpdesku

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie (pokój 159 Gmach Główny):

  • karta przebiegu studiów (muszą być wszystkie oceny),

Opłaty za dyplom:

rocznik rozpoczynający studia przed 2019/2020
  • dyplom w j. polskim - 60 zł 
  • dodatkowy odpis dyplomu w języku angielskim – 40 zł
rocznik rozpoczynający studia 2019/2020 i później 
  • dyplom w j. polskim wydawany jest bezpłatnie

Aby ubiegać się o odpis dyplomu w języku angielskim:

do dnia obrony student może ubiegać się o wydanie odpisu dyplomu/suplementu w języku angielskim. W przypadku złożenia takiego wniosku (poprzez e-dokumenty w systemie MojaPG), jeden z odpisów dyplomu/suplementu w języku polskim, zastąpiony zostanie odpisem w języku angielskim. Komplet składa się wówczas z:

  • dyplomu/suplementu w j. polskim,
  • odpisu dyplomu/suplementu w języku polskim,
  • odpisu dyplomu/suplementu w języku angielskim.

Uczelnia wydaje odpis bezpłatnie.

Student/absolwent może również wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu/suplementu w języku angielskim. Komplet składa się wówczas z:

  • dyplomu/suplementu w j. polskim,
  • dwóch odpisów dyplomu/suplementu w języku polskim,
  • odpisu dyplomu/suplementu w języku angielskim

Dodatkowy odpis dyplomu/suplementu uczelnia wydaje odpłatnie (20 PLN za każdy z tych dokumentów). Po złożeniu wniosku, pracownik Dziekanatu generuje fakturę. Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu można złożyć w ciągu 2 lat od dnia obrony.


Dyplom ukończenia studiów odbiera się osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Dziekanatu (pokój 159 GG). Warunkiem odebrania dyplomu jest uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Politechniki Gdańskiej (karta obiegowa wystawiana jest przez pracownika Dziekanatu po złożeniu karty przebiegu studiów i realizowana jest w formie elektronicznej).