dokumenty do pobrania | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

dokumenty do pobrania

Procedura recenzji dyplomu

 • Promotor zezwala w systemie mojaPG na wgranie pliku do weryfikacji,
 • Student wgrywa plik z pracą do systemu antyplagiatowego na mojaPG,
 • Wynik kontroli antyplagiatowej jest udostępniany Promotorowi, promotor decyduje czy:
  • wynik antyplagiatu jest akceptowalny - skierowuje pracę do recenzji w systemie mojaPG,
  • wynik antyplagiatu nie jest zadowalający - praca wymaga poprawek - zezwala na ponowne wgranie pliku do systemu antyplagiatowego,
 • Po wykonaniu obydwu recenzji pojawia się przycisk całościowej akceptacji pracy przez Promotora,
 • Student składa komplet dokumentów w Dziekanacie.

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie (pokój 159 Gmach Główny):

Kartę Obiegową generuje pracownik Dziekanatu, po złożeniu kompletu dokumentów:

 • karta przebiegu studiów (muszą być wszystkie oceny),
 • oświadczenie (zamieszczone również na drugiej stronie papierowej wersji pracy dyplomowej),
 • zaakceptowany i podpisany przez promotora raport antyplagiatowy,
 • praca dyplomowa w formie elektronicznej,
 • studenci rozpoczynający studia przed 2019/2020 i przystępujący do egzaminu dyplomowego zgłaszają do pracownika Dziekanatu, drogą telefoniczną lub e-mailem prośbę o wystawienie fv za dyplom,

Aby ubiegać się o odpis dyplomu w języku angielskim:

 • rocznik rozpoczynający studia przed 2019/2020 
  • należy złożyć wniosek o wydanie odpisu w języku obcym (wydrukowany z Moja PG) oraz wnieść opłatę w wysokości 40 zł. 
 • rocznik rozpoczynający studia 2019/2020 i później 
  • należy  złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim (wydrukowany z MojaPG) wersja bezpłatna. Komplet składa się wówczas z: dyplomu, odpisu dyplomu w języku polskim, odpisu dyplomu w języku angielskim
  • lub złożyć wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w j. angielskim (wydrukowany z MojaPG)i wnieść opłatę w wysokości 20 zł. Komplet składa się wówczas z: dyplomu, dwóch odpisów dyplomu w języku polskim, odpisu dyplomu w języku angielskim

Wniosek można złożyć w ciągu 30 dni od obrony.

Dyplom ukończenia studiów odbiera się osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Dziekanatu (pokój 159 GG).