Dziekan Żukowska

Dziekan

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni

pok. 156 / Gmach Główny

tel. +48 58 347 22 05, faks (58) 347 20 44
e-mail: joanna.zukowska@pg.edu.pl

Terminy przyjęć: wtorek 10:00-12:00

Prodziekan Szulwic

Prodziekan ds. Badań i Rozwoju

dr inż. Jakub Szulwic

pok. 156 / Gmach Główny
tel. +48 58 347 22 05, +48 609 271 271, faks +48 58 347 20 44
e-mail: jakub.szulwic@pg.edu.pl
Terminy przyjęć: poniedziałek 13:00-14:00

Prodziekan Łuczkiewicz

Prodziekan ds. Współpracy i Promocji

prof. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

pok. 156 / Gmach Główny
tel. +48 58 347 22 05, faks +48 58 347 20 44
e-mail: aneta.luczkiewicz@pg.edu.pl

Terminy przyjęć: poniedziałek 7:30-9:00
 

Prodziekan Ossowski

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni

pok. 158 / Gmach Główny
tel. +48 58 347 17 16, faks +48 58 347 14 39
e-mail: rafal.ossowski@pg.edu.pl

Terminy przyjęć (online): wtorek 11:00-13:00, czwartek 11:00-13:00

Prodziekan Ostojski

Prodziekan ds. Organizacji Studiów

dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. uczelni

pok. 159 / Gmach Główny
tel. +48 58 347 12 18, faks +48 58 347 14 39
e-mail: arkadiusz.ostojski@pg.edu.pl

Terminy przyjęć (online): piątek  13:00-15:00