Publiczne obrony prac doktorskich | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Publiczne obrony prac doktorskich

 • 2023-01-05

  Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Gumuły-Kawęckiej

  Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Gumuły-Kawęckiej w dniu 20 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w Gmachu Głównym (sala 155) Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12. Temat rozprawy: „Groundwater recharge estimation on outwash plain area based on field investigations and numerical modeling” („Oszacowanie zasilania infiltracyjnego na...

 • 2022-11-24

  Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Wymysłowskiego

  Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Wymysłowskiego dnia 8 grudnia 2022 r. o godz. 12:30 w Gmachu Głównym (w sali 155) Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 Temat rozprawy: „Wielowariantowa analiza wpływu osłony ze ścianki szczelnej na przemieszczenia fundamentów budowli mostowych i wieżowych” (Multivariant analysis of the...

 • 2022-11-02

  Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Wilk

  Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Wilk dnia 14 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w formie zdalnej Temat rozprawy: „Efficiency of Novel Electrochemical Oxidation Methods on Boron-Doped Diamond Anodes in Removing Macro- and Micropollutants from Industrial Wastewater” („Efektywność innowacyjnej elektrochemicznej metody utleniania na anodach...

 • 2022-10-21

  Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Pieniaszek

  Zaproszenie na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Pieniaszek dnia 4 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w formie zdalnej. Temat rozprawy: „Aspekty ilościowe i jakościowe wykorzystania wód opadowych na cele ogólnokomunalne lub gospodarcze”   („Quantitative and qualitative aspects of the rainwater reuse for municipal or economic purposes”) Promotor:...