Biogram Arkadiusz Ostojski | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biogram Arkadiusz Ostojski

Prodziekan Ostojski

Prodziekan ds. Organizacji Studiów

dr inż. Arkadiusz Ostojski


Arkadiusz Ostojski (ur. 10.09.1971 r. w Kołobrzegu) – docent PG zatrudniony w Katedrze Inżynierii Sanitarnej, specjalista inżynierii środowiska, zainteresowany gospodarką osadową oczyszczalni ścieków, termicznymi metodami utylizacji odpadów, naturalnymi metodami oczyszczania ścieków.

W latach 1990–1995 odbył studia na Wydziale Hydrotechniki PG (późniejszy Wydział Inżynierii Środowiska), w latach 1995–2001 był słuchaczem Studium Doktoranckiego „Geotechnika w Budownictwie i Ochronie Środowiska” przy Wydziale Inżynierii Środowiska PG. Doktorat obronił w 2001 roku.

W latach 2006-2008 pełnomocnik Dziekana WILiŚ ds. studiów niestacjonarnych, później dwie kadencje 2008-2016 pełnił obowiązki prodziekana ds. studiów.

W roku 2011/2012  otrzymał wyróżnienie zespołowe w Konkursie NOT „Mistrz techniki” za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pt. „Wdrożenie i promocja inżynierii ekologicznej na przykładzie przydomowych oczyszczalni ścieków”.

W 2016 roku otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej.

Współorganizator kilku konferencji i seminariów międzynarodowych. Ostatnio członek komitetu  organizacyjnego cyklicznej, międzynarodowej konferencji „International Conference on Wetland systems” organizowanej pod egidą IWA (International Water Association), 4–9 września 2016 Gdańsk, Polska.