Biogram Rafał Ossowski | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biogram Rafał Ossowski

Prodziekan Ossowski

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Rafał Ossowski


data urodzenia

 • 8.06.1973

wykształcenie  

 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Środowiska, studia magisterskie (1992- 1997)
 • Politechnika Gdańska, Wydział Bud. Wodnego i Inżynierii Środowiska, studia doktoranckie (1998–2002)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Bud. Wodnego i Inżynierii Środowiska (2003),

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: od 10. 2003; kolejno: adiunkt, st. wykładowca, prof. uczelni

pozycja akademicka  

 • prodziekan ds. kształcenia WILiŚ (od 2020)
 • prodziekan ds. kierunku budownictwo WILiŚ (2016-2020)
 • członek Senatu PG (2016-2020)
 • pełnomocnik dziekana WILiŚ ds. studenckich (2005–2008)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Université Joseph Fourier, Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et Environnement (LTHE) in cooperation with DBMS/CB-CNRS, Centre d'études Nucléaires de Grenoble, France (2000) 

członkostwo w towarzystwach naukowych i zawodowych

 • Członek International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
 • Członek Polskiego Komitetu Geotechniki (skarbnik o/Gdańsk przez dwie kadencje)
 • Sekretarz Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (2008-2020)

zainteresowania naukowe

 • modelowanie konstytutywne gruntów (hipoplastyczność, barodezja)
 • grunty antropogeniczne, „zielona geotechnika”
 • skaning laserowy skarp i klifów
 • badania laboratoryjne i polowe podłoża gruntowego

publikacje / profil naukowy

hobby, zainteresowania pozanaukowe

 • astronomia amatorska i astrofotografia
 • fotografia
 • gitara akustyczna i elektryczna
 • psy rasy Biały owczarek szwajcarski (aktualnie na stanie dwa osobniki)
 • miłośnik gór