Projekt z WILiŚ zakwalifikowany do finansowania | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-08-18

Projekt z WILiŚ zakwalifikowany do finansowania

dr inż. Angela Andrzejewska
W dniu 16 sierpnia br. ogłoszono listę rankingową działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Miło nam poinformować, iż pozytywnie zaopiniowano wniosek: Ocena wpływu wybranych metod sterylizacji na zmiany zachowania mechanicznego struktur porowatych kształtowanych technikami osadzania stopionego materiału z hybrydowych polimerów i poddawanych degradacji hydrolitycznej w warunkach symulowanych złożony przez dr inż. Angelę Andrzejewską z Katedry Wytrzymałości Materiałów.

Tematem pojedynczego działania naukowego są badania doświadczalne konstrukcji z materiałów polimerowych wytwarzanych przyrostowo (druk 3D) oraz opis zmian ich zachowania mechanicznego pod wpływem działania różnych czynników degradujących, np. środowisko wodne, sterylizacja. Przeprowadzone interdyscyplinarne badania naukowe istotne przyczynią się poszerzenia wiedzy z obszaru mechaniki ciała stałego i inżynierskiego wsparcia rozwoju technologii medycznych w zakresie zastosowań nowoczesnych technologii kształtowania personalizowanych rozwiązań do implantacji.

316 wyświetleń