Ogłoszenie o pracę w projekcie NICE | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-20

Ogłoszenie o pracę w projekcie NICE

Studenci pracują
Oferta pracy na stanowisko specjalisty w ramach międzynarodowego projektu HORYZONT 2020. Katedra Technologii Wody i Ścieków poszukuje 2 studentów do projektu badawczego NICE „Innowacyjne i nowoczesne rozwiązania zrównoważonego korzystania z wód opadowych w mieście oparte na procesach naturalnych”.

Wymagania:

 • Odbywane studia I lub II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska lub kierunku pokrewnym (Kandydat powinien wykazywać zainteresowania naukowe zbieżne z tematyką projektu)
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu przynajmniej średniozaawansowanym
 • Biegła obsługa pakietu Office
 • Samodzielność i kreatywność

Opis zadań:

Realizacja zadań przewidzianych w projekcie NICE (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska), a w szczególności:

 • Analiza kwestionariuszy przysłanych przez Partnerów projektu
 • Na podstawie dostępnych informacji przygotowanie i opracowanie danych do portfolio
 • Dla chętnych możliwość udziału w pracach naukowo-badawczych w ramach projektu

Oferujemy:

 • Zadania realizowane w ramach projektu mogą stać się podstawą do przygotowania pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej).
 • Elastyczne godziny pracy, niekolidujące z programem studiów.
 • Możliwość pracy w trybie hybrydowym niezależnie od warunków pandemicznych.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Zdobycie doświadczenia w realizacji prestiżowego międzynarodowego projektu naukowego, potwierdzonego certyfikatem oraz świadectwem zatrudnienia.

Warunki zatrudnienia:

 • Zatrudnienie na stanowisku specjalisty w projekcie w wymiarze 0,4 etatu na podstawie umowy o pracę, na okres próbny 3 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy do końca trwania projektu (31.05.2025 r.).
 • Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie: 03.11.2021 r.
 • Miejsce pracy: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Technologii Wody i Ścieków.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • krótki list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert:

15.10.2021 r.

Forma składania ofert: 

Zgłoszenia należy przesłać na adres: magda.kasprzyk@pg.edu.pl
W tytule e-maila proszę wpisać „NICE-oferta pracy”.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu:

25.10.2021 r.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

211 wyświetleń