Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG powołany do udziału w pracach Komitetu Technicznego Mostownictwa | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-03

Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG powołany do udziału w pracach Komitetu Technicznego Mostownictwa

prof Krzysztof
Do Komitetu Technicznego Mostownictwa (KTM) powołano dr hab. inż. Krzysztofa Żółtowskiego, prof. PG.

Na podstawie postanowień Listu Intencyjnego, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury, a Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy w dniu 14 maja 2021 r., ustanawiającego Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ciałem doradczym Ministra Infrastruktury w zakresie doskonalenia wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, powołano Komitety Techniczne.

Profesor Krzysztof Żółtowski będzie brał udział w pracach Komitetu Technicznego Mostownictwa do dnia 13 maja 2024 r.


Komitety Techniczne stanowią jedną z podstawowych form aktywności Polskiego Kongresu Drogowego. W ich skład wchodzą członkowie Kongresu, specjalizujący się w określonej tematyce. Bazując na ich eksperckiej wiedzy, Komitety zajmują się opracowywaniem stanowisk i opinii Stowarzyszenia na temat najistotniejszych spraw dotyczących drogownictwa oraz funkcjonowania transportu drogowego.

Więcej informacji na temat Polskiego Kongresu Drogowego oraz pozostałych Komitetów można znaleźć na stronie: https://kongresdrogowy.pl/post/751-stowarzyszenie-polski-kongres-drogowy-cialem-doradczym-ministra-infrastruktury

200 wyświetleń