Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG powołany do Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-02

Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG powołany do Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu

Profesor
Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG, Katedra Hydrotechniki WILIŚ, powołany przez Prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz do Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu.

Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi? To zasadnicze pytanie, na które usiłują znaleźć odpowiedź uczestnicy Gdańskiego Forum Zmian Klimatu (GFZK).

Gdańsk stawia na współpracę z mieszkańcami, przedstawicielami nauki, specjalistami i organizacjami pozarządowymi, by przygotować się do przyszłych wyzwań klimatycznych i środowiskowych. Prof. Michał Szydłowski, specjalizujący się w modelowaniu hydrologicznym zlewni miejskich, współuczestniczy w kształtowaniu wizji dostosowywania Gdańska do zmian klimatu, w zakresie wrażliwości miasta na zagrożenia powodziowe.

22 października br. w Europejskim Centrum Solidarności odbyło drugie spotkanie z trzech zaplanowanych w ramach całego wydarzenia. Wzięli w nim udział członkowie Rady GFZK. W trakcie debaty przedstawiono zakres problemów zidentyfikowanych podczas pierwszej fazy projektu i poszukiwano najlepszych rozwiązań adaptacyjnych.

Celem Gdańskiego Forum Zmian Klimatu jest wypracowanie propozycji zmian w miejskim planie adaptacji do zmian klimatu. Cały proces ma charakter otwarty, w obradach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, a wspierają ich eksperci i przedstawiciele UMG. Do udziału w konsultacjach zaproszono działaczy społecznych, aktywistów miejskich oraz wszystkich tych, którym bliskie są problemy związane z dbaniem o naszą planetę. Dyskusje w ramach Forum Zmian Klimatu odbywają się w kilku grupach tematycznych, m.in.: opady a powódź, jakość powietrza, zmiany temperatury i występujące susze.

Finał wydarzenia wiosną 2022 roku – wówczas uczestnicy forum wybiorą najbardziej akceptowalne społecznie zmiany. Po ich weryfikacji pod kątem prawnym, propozycje zostaną przedstawione Radzie Miasta Gdańsk jako aktualizacja Planu Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu.
 

Więcej informacji na temat Rady Forum oraz działań GFZK jest dostępnych na stronie: https://bip.gdansk.pl/wiadomosci/Gdanskie-Forum-Zmian-Klimatu-kto-zasiada-w-jego-eksperckiej-radzie,a,206841

129 wyświetleń