Projekt z WILiŚ zakwalifikowany do finansowania | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-26

Projekt z WILiŚ zakwalifikowany do finansowania

PG WILis
W dniu 26 listopada br. ogłoszono listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM 20 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Miło nam poinformować, iż pozytywnie zaopiniowano wniosek: Opracowanie metody identyfikacji parametrów i detekcji uszkodzeń w elementach kompozytowych wytwarzanych metodą addytywną z zastosowaniem propagacji fal ultradźwiękowych złożony przez mgra inż. Erwina Wojtczaka, którego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka (oboje z Katedry Wytrzymałości Materiałów).

Tematem projektu jest analiza wykorzystania zjawiska propagacji fal ultradźwiękowych w diagnostyce nieniszczącej elementów kompozytowych wykonanych metodą addytywną (w technologii druku 3D). Cel nadrzędny stanowi opracowanie algorytmów wykrywania i obrazowania uszkodzeń różnego rodzaju przy wykorzystaniu zaawansowanych technik przetwarzania sygnałów. Drugim aspektem jest zastosowanie fal sprężystych do identyfikacji parametrów mechanicznych elementów o zróżnicowanej geometrii (kostki, płyty). W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania eksperymentalne oraz symulacje numeryczne w środowisku metody elementów skończonych. Uzyskane efekty będą istotne dla rozwoju diagnostyki nieniszczącej materiałów wykonywanych metodą addytywną, co jest istotnym zagadnieniem w kwestii wykrywania niezamierzonych, głównie niewidocznych wad wewnętrznych, mogących powstawać zarówno na etapie produkcji, jak i w czasie eksploatacji. Patrząc z szerszej perspektywy, otrzymane wyniki mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa rzeczywistych elementów w stomatologii, ortopedii, robotyce, mechanice i wielu innych gałęziach przemysłu.

148 wyświetleń