Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym - cykl filmów od UTK | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-13

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym - cykl filmów od UTK

kolej
Zachęcamy do zapoznania się z produkcjami filmowymi Urzędu Transportu Kolejowego dot. bezpieczeństwa pracowników i klientów branży kolejowej.

Urząd Transportu Kolejowego od 2019 r. w ramach projektu Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym tworzy cykl filmów edukacyjnych. Dotychczas udało się zrealizować trzy produkcje, których zadaniem jest podnoszenie świadomości zagrożeń bezpieczeństwa zarówno wśród pracowników branży transportu kolejowego, jak i jej klientów. Ostatni film z cyklu produkcji kultury bezpieczeństwa miał swoją premierę w grudniu 2021 r. podczas V Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. 

Film dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (w wersji do pobrania) oraz w serwisie YouTube

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z publikacjami wydanymi w 2021 r. w ramach wydawnictwa Kultura Bezpieczeństwa. Pierwsza pozycja to III wydanie Magazynu Kultury Bezpieczeństwa, którego współautorami są Sygnatariusze Deklaracji. W publikacji znajdują się artykuły poruszające istotne zagadnienia z dziedziny transportu kolejowego, jak również opisy inicjatyw zrealizowanych w ramach Europejskiego Roku Kolei. Magazyn w wersji elektronicznej znajduje się do pobrania w zakładce Wydawnictwa Kultury Bezpieczeństwa.

Druga publikacja to III wydanie Biuletynu Kultury Bezpieczeństwa, który stanowi kompendium wiedzy na temat dotychczasowych działań zrealizowanych w trakcie pięciu lat trwania projektu Deklaracji. 

 

40 wyświetleń