Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG nawiązał stałą współpracę z firmą NDI | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-12

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG nawiązał stałą współpracę z firmą NDI

Podpisanie umowy
W imieniu NDI i WILIŚ PG porozumienie podpisały: Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes zarządu NDI (z lewej) i prof. PG Joanna Żukowska, dziekan WILIŚ PG. Zdjęcia: Krzysztof Krzempek/ PG
Stypendia, płatne praktyki, wizyty na budowach, wsparcie merytoryczne podczas pisania prac dyplomowych – to wszystko zawiera porozumienie, które we wtorek 10 maja br. podpisały władze Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz jednej z największych firm budowlanych w Polsce – NDI.

W uroczystości udział wzięli prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, dziekan WILIŚ prof. PG Joanna Żukowska, prezes zarządu NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska oraz wiceprezes i jednocześnie dyrektor ds. realizacji w NDI Ryszard Trykosko, a także dyrektor HR w NDI Joanna Tyszka.

Założeniem porozumienia jest integracja środowiska naukowego i przemysłowego, a połączone wysiłki mają służyć rozwojowi nowoczesnego budownictwa. Współpraca między Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej a firmą NDI S.A. obejmuje przede wszystkim działania na rzecz studentów i ma dotyczyć kształcenia oraz możliwości zdobywania wiedzy praktycznej. Staże, wykłady otwarte i seminaria prowadzone przez praktyków, a także dofinansowanie uzdolnionych studentów w ramach autorskiego programu stypendialnego „Wsparcie na starcie” – to tylko niektóre z pomysłów uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej i praktycznej WILiŚ-a, w czym mają pomóc specjaliści z NDI S.A.

Z kolei naukowcy z Politechniki Gdańskiej deklarują wsparcie w postaci konsultacji specjalistycznych, prowadzenia szkoleń personelu technicznego i inżynierskiego oraz dzielenia się doświadczeniem badawczym z praktykami. Celem planowanych działań jest możliwie szybkie i skuteczne wdrażanie osiągnięć naukowych w rozwój możliwości przemysłu budowlanego poprzez rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii lądowej, transportu, inżynierii środowiska, energetyki, inżynierii morskiej i brzegowej.

– Jestem przekonana, że podpisana właśnie umowa wzmocni wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG oraz przyczyni się do jeszcze większej integracji społeczności akademickiej Wydziału z otoczeniem gospodarczym branży budowlanej – mówi prof. PG Joanna Żukowska, dziekan WILIŚ. – Bardzo cenimy sobie współpracę z NDI S.A., dlatego tak ważne jest dla nas, by ją rozwijać i wzmacniać, zarówno w obszarze kształcenia studentów, jak i wspólnych inicjatyw badawczo-wdrożeniowych.

– Szukamy młodych ludzi z pasją, chcących rozwijać się w obszarze budownictwa. Zależy nam na budowaniu kapitału intelektualnego oraz stymulowaniu rozwoju lokalnego – dodaje prezes zarządu NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska. – Chętnie podejmujemy także wspólnie badania naukowe oraz udzielimy konsultacji specjalistycznych. Dostarczymy studentom materiałów merytorycznych do ich prac dyplomowych. Poza tym nasi specjaliści-praktycy będę prowadzić wykłady na temat realizowanych projektów oraz technologii wykorzystywanych w nowoczesnym budownictwie.

Porozumienie jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem Politechniki Gdańskiej i NDI S.A. Trójmiejska firma budowlana jest głównym wykonawcą największej powojennej inwestycji na PG – supernowoczesnego Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), którego otwarcie planowane jest jeszcze na ten rok. Podpisana we wtorek umowa jest bezterminowa i zakłada wieloletnie działania w zakresie dydaktyki, badań oraz promocji wspólnych osiągnięć.

134 wyświetleń