WILiŚ dla Społeczeństwa | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-06

WILiŚ dla Społeczeństwa

nauka dla społeczeństwa
„Optymalizacja procesów dydaktycznych i proinnowacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska” to nazwa projektu, który WILiŚ zrealizuje ze środków pozyskanych w ramach ministerialnego programu pn. „Nauka dla Społeczeństwa”. 

W dniu 31 maja 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Politechniką Gdańską a Ministrem Edukacji i Nauki na realizację projektu pn. „Optymalizacja procesów dydaktycznych i proinnowacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska”, pozyskanego w ramach programu pn. „Nauka dla Społeczeństwa”. Jest to pierwszy projekt przyznany Politechnice Gdańskiej w tym programie.

Celem projektu jest m.in.:

· podniesienie jakości dydaktyki akademickiej oraz dostosowanie metodyk kształcenia do oczekiwań współczesnych studentów,

· wzmocnienie kompetencji zespołów naukowych w obszarze możliwości świadczenia usług badawczych dla otoczenia gospodarczego oraz komercjalizacji wyników badań,

· podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie tematyki, jakości i sukcesów badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych,

· upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

W ramach projektu przyznane zostaną pracownikom WILiŚ w trybie konkursowym granty na wdrożenie innowacji dydaktycznych, granty na realizację prac przedwdrożeniowych, wykonane zostaną analizy zdolności patentowej wynalazków, sfinansowane zostaną konkursy i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przeprowadzona zostanie na szeroką skalę promocja wyników badań naukowych i efektów współpracy na linii nauka-otoczenie gospodarcze.

Wartość projektu wynosi 1 392 250,00 zł, przy czym wartość dofinansowania to 1 202 250,00 zł. Projektem pokieruje Jerzy Buszke – Dyrektor Administracyjny WILiŚ.

Informacje o konkursie pod linkiem.

120 wyświetleń