Wyniki II edycji programu Palladium Supporting New R&D Service | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-23

Wyniki II edycji programu Palladium Supporting New R&D Service

palladium
W drugiej edycji programu PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES przyznano ponad 1,5 mln złotych.  Przyznane w ramach konkursu środki finansowe przyczynią się do zwiększenia zakresu i jakości usług B+R, świadczonych na zlecenie podmiotów z otoczenia biznesu. Tym samym uczelnia wzmocni dotychczasową współpracę z przedsiębiorcami.

W zakończonym naborze złożono 13 wniosków o wysokim potencjale, z których aż 12 otrzymało dofinansowanie:

W ramach Centrum EkoTech


1.    Tytuł projektu: Badania sztywności gruntów w zakresie małych odkształceń oraz wytrzymałości na rozciąganie w aparacie trójosiowego ściskania 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz (WILiŚ)

Przyznane środki: 118 781,10 zł 

2.    Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Zaawansowanej Mechaniki Obliczeniowej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz (WILiŚ)

Przyznane środki: 149 734 zł

3.    Tytuł projektu: Rozbudowa systemu do zaawansowanych badań stanu technicznego nawierzchni drogowych poprzez zakup dodatkowego oprogramowania i oprzyrządowania

Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Pszczoła (WILiŚ)

Przyznane środki: 145 392,15 zł 


4.    Tytuł projektu: Stworzenie możliwości badania wzdłużnych łożysk ślizgowych w warunkach smarowania wodą

Kierownik projektu: dr hab. inż. Michał Wodtke (WIMiO)

Przyznane środki: 135 000 zł

5.    Tytuł projektu: Rozwój bazy pomiarowej dla zaawansowanych zagadnień cieplno-przepływowych w energetyce, chłodnictwie i klimatyzacji

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz (WIMiO)

Przyznane środki: 150 000 zł 


6.    Tytuł projektu: Stanowisko do określania składu chemicznego metali i stopów 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Fydrych (WIMiO) 

Przyznane środki: 150 000 zł

7.    Tytuł projektu: Rozszerzenie usług świadczonych przez Regionalne Laboratorium Budownictwa (RLB) na rzecz zewnętrznych podmiotów gospodarczych poprzez wprowadzenie wysokostandardowych badań przyczepności na odrywanie prowadzonych w oparciu o własne wyposażenie sprzętowe 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz (WILiŚ) 

Przyznane środki: 15 571 zł

8.    Tytuł projektu: Stanowisko do testowania przekształtników sieciowych, w tym przekształtników do instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii 

Kierownik projektu: dr inż. Artur Cichowski (WEiA) 

Przyznane środki: 108 000 zł

W ramach Centrum Materiałów Przyszłości 
1.    Tytuł projektu: Zwiększenie możliwości i niezależności produkcyjnej Laboratorium Techniki Głębinowej 
Kierownik projektu: mgr inż. Natalia Jasiewicz (WIMiO) 
Przyznane środki: 150 000 zł

2.    Tytuł projektu: Rozszerzenie zakresu prac badawczych laboratorium analizy termicznej Katedry Technologii Polimerów

Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Piszczyk (WCh)

Przyznane środki: 111 896,10 zł 


3.    Tytuł projektu: Generator udarów prądowych

Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Olesz (WEiA)

Przyznane środki: 150 000 zł 


W ramach Centrum Technologii Cyfrowych

1.    Tytuł projektu: Program komputerowy do obliczeń sygnatur magnetycznych okrętów

Kierownik projektu: dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn (WEiA)

Przyznane środki: 150 000 zł

49 wyświetleń