Dwanaście zwycięskich projektów. Konkurs „Grant na innowacje dydaktyczne” rozstrzygnięty | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-05

Dwanaście zwycięskich projektów. Konkurs „Grant na innowacje dydaktyczne” rozstrzygnięty

grant
"Nawet największe projekty zaczynają się od zwykłego szkicu", "Zobaczyć naprężenie - animacje wspomagające nauczanie wytrzymałości materiałów", "WILiŚ - Wydział Wirtualny!" i "Cisza! Trwa nagranie hałasu" – to tylko kilka tytułów zwycięskich przedsięwzięć, które zdobyły dofinansowanie w ramach konkursu „Grant na innowacje dydaktyczne”. Łączna kwota przyznanego finansowania to 194 656,00 zł.

Ogłoszony 18 lipca br. konkurs pn. „Grant na innowacje dydaktyczne” został rozstrzygnięty. Wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania wynosiła do 20 tys. zł. Celem konkursu było opracowanie rozwiązania (produktu, usługi, działania) związanego z procesem dydaktycznym, które znacząco wpłynie na poziom kształcenia, atrakcyjność studiów lub popularyzację Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska wśród kandydatów na studia. Zaproponowane działania miały być zgodne ze Strategią Rozwoju WILIŚ na lata 2018-2024.Projektów zgłoszonych do konkursu było dziewiętnaście na łączną wartość 317 534,00 zł. Finansowanie przyznano dwunastu na łączną kwotę 194 656,00 zł. Opracowane rozwiązania, które uzyskały środki finansowe, muszą zakończyć się wdrożeniem w roku akademickim 2022/2023 oraz wpisywać w obszar rozwiązań tzw. nauczania aktywnego (active learning). Wyniki konkursu „Grant na innowacje dydaktyczne” zamieszczone zostały w repozytorium.

Konkurs został sfinansowany z projektu pn. „Optymalizacja procesów dydaktycznych i proinnowacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska” pozyskanego w ramach programu pn. „Nauka dla Społeczeństwa”.

106 wyświetleń