Konkurs POLONEZ BIS 3 | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-24

Konkurs POLONEZ BIS 3

ncn
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs POLONEZ BIS 3 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. Budżet konkursu wynosi 27 mln zł.

Informacje dla aplikujących:

  • cel konkursu: rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach;
  • w konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu i członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych;
  • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF;
  • nabór wniosków trwa do 15.12.2022 r. do godz. 16.00; rozstrzygnięcie konkursu – do czerwca 2023 r.;
  • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN;
  • zgłoszenia w systemie MojaPG należy przesłać do weryfikacji do 1.12.2022 r.; pełen wniosek w systemie ZSUN/OSF należy przedstawić do weryfikacji formalnej do 8.12.2022 r.;
  • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma
6 wyświetleń