Akademicki podręcznik inżynierii środowiska wykorzystujący storytelling | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-19

Akademicki podręcznik inżynierii środowiska wykorzystujący storytelling

Książka jedna na drugiej.
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej wydało podręcznik dr hab. inż. Katarzyny Weinerowskiej-Bords, profesor PG, pt. "Hydrologia obszarów miejskich opowiedziana inaczej". Ze względu na swoją nietypową oprawę graficzną oraz oryginalny sposób prowadzenia narracji, książka stanowi innowację na rynku publikacji uczelnianych.

Poprzez zastosowanie elementów storytellingu i dialogu z czytelnikiem oraz poprzez wprowadzenie elementów humorystycznych (zarówno w warstwie tekstowej jak i graficznej), treść książki staje się mniej sformalizowana i ma charakter bardziej opowieści niż podręcznika. Zaprasza czytelnika do swoistej wędrówki po wybranych obszarach pracy inżyniera oraz do dyskusji i refleksji na temat wybranych zagadnień związanych z hydrologią obszarów miejskich.

"W trakcie wykonywania dość rutynowych i oczywistych – wydawałoby się – procedur obliczeniowych często brakuje chwili na refleksję nad samymi metodami obliczeń, istotą przyjmowanych założeń czy też konsekwencjami wartości przyjmowanych parametrów. Innymi słowy, potrzebne jest częstsze zadawanie pytań „dlaczego?”, „dlaczego właśnie tak?”, „czy to właściwa droga?” i – kluczowe – „po jakiego grzyba to wszystko?”.

"(...) Zapraszam Czytelników do wspólnej podróży i swoistej nieformalnej rozmowy na temat potrzeby uważności i czujności w pracy inżyniera. Zabawimy się w detektywów i niejako z lupką w dłoni pochylimy się nad pozornie dobrze znanymi procedurami obliczania ilości wód opadowych, nad naszymi inżynierskimi „oczywistościami” i poszukamy pęknięć w tej na pozór dobrze rozpoznanej całości. Zapytamy, co można zrobić lepiej i gdzie tkwią potencjalne pułapki, w które nieświadomie wpadamy, gdy tracimy uważność" pisze dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords, profesor PG.

Pełną wersję e-booka znajdziesz tutaj.

85 wyświetleń