Program stażowy Transatlantic Future Leaders Forum | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-17

Program stażowy Transatlantic Future Leaders Forum

Biały napis apply for the 2023 edition.
Trwa rekrutacja do prestiżowego programu stażowego dla polskich studentów – Transatlantic Future Leaders Forum.

Transatlantic Future Leaders Forum powstało w 2016 roku jako platforma stażowa łącząca najzdolniejszych polskich studentów z czołowymi decydentami w Waszyngtonie i Londynie. Celem programu jest umożliwienie młodym talentom poznanie realiów pracy w biurach legislacyjnych oraz zapewnienie im unikalnego doświadczenia kontaktu z inspirującymi politykami odpowiednio w Kongresie amerykańskim albo Parlamencie brytyjskim. Integralną częścią programu są również spotkania z liderami pracującymi w  think-tankach, NGOs czy organizacjach międzynarodowych oraz z przedstawicielami biznesu.

W edycji 2023 startuje nowy i unikatowy projekt w ramach Fundacji TFLF - Program Podwójnych Staży TFLF-PGZ. To efektu współpracy Transatlantic Future Leaders Forum i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W ramach Programu zostanie wybranych 2 kandydatów, którzy będą mieli szansę odbycia zarówno sponsorowanego stażu w Kongresie amerykańskim albo Parlamencie brytyjskim, jak i w Polskiej Grupie Zbrojeniowej w ciągu 1 roku. Wybrani stażyści podpisują umowę stażową zarówno z TFLF, jak i PGZ. W wyniku współpracy tych organizacji planowane jest także uruchomienie wizyt studyjnych i spotkań okołostażowych z wartościowymi przedstawicielami sektora związanego z bezpieczeństwem, obronnością i stosunkami transatlantyckimi.

Polska Grupa Zbrojeniowa to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Jako grupa kapitałowa skupia w sobie kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań używanych przez Siły Zbrojne RP oraz formacje sojusznicze.

Serdecznie zachęcamy do aplikowania do Programu Podwójnych Staży TFLF-PGZ wszystkich ambitnych studentów zainteresowanych sprawami transatlantyckimi, w szczególności studentów uczelni wojskowych. Staże w Kongresie USA oraz w Parlamencie brytyjskim to doskonała okazja do zdobycia cennej wiedzy i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, NATO, stosunków międzynarodowych czy obronności. Dodatkowo, uczestnicy programu Podwójnych Staży TFLF-PGZ po powrocie z USA lub Wielkiej Brytanii zyskują możliwość wykorzystania międzynarodowego doświadczenia w wybranych grupach PGZ, będącego prestiżowym pracodawcą.

W programie mogą wziąć udział studenci z polskim obywatelstwem, którzy nie ukończyli 26 roku życia (data urodzenia po 1 stycznia 1997 roku). Kandydaci powinni biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie. Nie ma jednak jednego profilu stypendysty, dlatego też poszukiwane są osoby studiujące rozmaite kierunki, szczególnie osoby studiujące kierunki związane z bezpieczeństwem narodowym/międzynarodowym czy obronnością. 

Zgłoszenia do programu stażowego przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 marca 2023 roku.

Więcej informacji znaleźć można na stronie programu: http://transatlanticforum.org/

38 wyświetleń