Zespół z WILiŚ w projekcie WaterMan | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-24

Zespół z WILiŚ w projekcie WaterMan

Magdalena Gajewska
W dniach 14-16 marca 2023 w Kalmarze i Västervik (Szwecja) odbyło się spotkanie partnerów otwierające międzynarodowy projekt WaterMan INTERREG BSR no # C017 Promoting water reuse in the Baltic Sea Region through capacity building at local level.

Realizacja projektu WaterMan przewidziana jest na lata 2023-2025. W projekcie uczestniczy 16 partnerów z 6 krajów: Danii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji. Całkowity budżet projektu WaterMan wynosi: 4,377,046.18 EUR.

Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska (kierownik), dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, dr hab. inż. Katarzyna Kołecka, dr hab. inż. Tomasz Kolerski,  dr inż. Karolina Fitobór, dr inż. Grażyna Gałęzowska i dr inż. Magda Kasprzyk współpracuje z Miastem Braniewo w celu wypracowania strategii zagospodarowania wód opadowych, w tym systemu powierzchniowej retencji miejskiej wraz z wdrożeniem obiegów pilotowych oraz opracowania technologii ponownego wykorzystania wody basenowej z Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”. Działania merytoryczne zespołu wspiera administracyjnie Biuro projektów WILiŚ.   

55 wyświetleń