Projekt pn. „Optymalizacja procesów naukowo-dydaktycznych na Wydziale ILiŚ” | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-07

Projekt pn. „Optymalizacja procesów naukowo-dydaktycznych na Wydziale ILiŚ”

nauka dla społeczeństwa

W czerwcu 2024 r. rozpocznie się realizacja projektu pn. „Optymalizacja procesów naukowo-dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska”, pozyskanego w ramach drugiej edycji programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Będzie to już kolejny projekt realizowany przez wydział z budżetu tego programu.

Celem projektu jest m.in.:

  • wypracowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
  • podniesienie jakości dydaktyki akademickiej,
  • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki.

W ramach projektu przyznane zostaną w trybie konkursowym granty badawcze dla młodych naukowców, granty na wdrożenie innowacji dydaktycznych oraz przeprowadzone zostaną wykłady i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wartość projektu wynosi 789 500,00 zł, przy czym wartość dofinansowania to 709 500,00 zł. Projekt finansowany jest przez Ministra Nauki.

Projektem pokieruje Jerzy Buszke – Dyrektor Administracyjny WILiŚ.

88 wyświetleń