Spotkanie online pod hasłem  “Nowe spojrzenie na perspektywy rozwoju budownictwa modułowego i uprzemysłowionego” Dr inż. Jacek Szmagliński powołany do Rady ds. Mobilności i Transportu Program wymiany z China Three Gorges University
Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.