Katedra Technologii Wody i Ścieków | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Technologii Wody i Ścieków
Grupowe zdjęcie pracowników Katedry Technologii Wody i Ścieków

..

Aktywność naukowo-badawcza pracowników katedry koncentruje się wokół zagadnień dotyczących technologii inżynierii środowiska, w szczególności:  ochrony i odnowy zasobów wód, oczyszczania wód i ścieków, zagospodarowywania osadów i odpadów zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prowadzone badania poświęcone są ocenie zagrożeń środowiska wynikających z dopływu zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (zanieczyszczonych wód i ścieków) i obszarowych (wód opadowych, w tym również z terenów rolniczych) oraz technologii ich usuwania z wykorzystaniem konwencjonalnych i naturalnych metod biologicznych (z użyciem reaktorów osadu czynnego, złóż biologicznych i systemów hydrofitowych), a także z wykorzystaniem zaawansowanych procesów fizyczno-chemicznych.  Prowadzone prace dotyczą badań związanych z : (1) przemianami m.in. materii organicznej, związków azotu i fosforu w celu ograniczenia eutrofizacji wód  powierzchniowych, (2) zmniejszenia śladu węglowego stosowanych technologii usuwania zanieczyszczeń oraz przetwarzania osadów i odpadów (3) identyfikacją i rozmieszczeniem oraz technologiami usuwania zanieczyszczeń nowej generacji (4)  odzyskiem surowców i energii w warunkach GOZ.

Istotnym aspektem  prowadzonych badań są technologie oparte na naturze (Nature Based Solution), a w szczególności  prace dotyczące zielono-błękitnej infrastruktury  stosowanej w adaptacji miast do zmian klimatu i jako rozwiązania wpisujące się w GOZ.

Kierownik KTWiŚ

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, profesor uczelni

pokój 203/Hydro

telefon: +48 58 347 16 82

e-mail: krzysztof.czerwionka@pg.edu.pl

Zastępca Kierownika KTWiŚ

prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska

pokój 201C/Hydro

telefon: +48 58 347 15 09

e-mail: magdalena.gajewska@pg.edu.pl

Sekretariat KTWiŚ

Aneta Kotewicz

pokój 5/Hydro

telefon: +48 58 347 28 43

e-mail: ktwis.wilis@pg.edu.pl

e-mail: aneta.kotewicz@pg.edu.pl