Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska "MIŚ"

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej - Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska działa od 2010 roku

W ramach MIŚ prowadzone są następujące projekty badawcze:

  • Wpływ wysięków wód podziemnych na zbiorowiska  mikroorganizmów występujących w strefie płytkiego litoralu plaży piaszczystej.
  • Stan sanitarny piasku i wód przybrzeżnych w rejonie „małej” plaży w Helu.
  • Rtęć w środowisku morskim na tle anomalii pogodowych.
  • Podatność wód rozprowadzanych w sieci wodociągowej na wtórny wzrost bakterii.
  • Jakość mikrobiologiczna powietrza w otoczeniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach.
  • Bakterie akumulujące fosfor (PAO) w procesie denitryfikacji wspomaganej zewnętrznym źródłem węgla w komunalnych oczyszczalniach ścieków.
  • Analiza pracy i eksploatacji systemu unieszkodliwiania ścieków dla budynku jednorodzinnego na przykładzie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.