Altenbach H., Ere­meyev V.A. (Eds). Shell-like structures: Advanced Theories and Applications. Series: CISM International Centre for Mechanical Sciences, Vol. 572. Springer, Wien et al. 2017. VII+288 p. ISBN 978−3−319−42277−0


 

 

 

Altenbach H., Eremeyev V.A. (Eds). Generalized Coninua: from the Theory to Engineering Applications. Series: CISM International Centre for Mechanical Sciences, Vol. 541. Springer, Wien et al. 2013. 402 p.


 

 

 

Burzyński S.,  Chróścielewski J.,  Daszkiewicz K.,  Sobczyk B.,  Witkowski W.: Wprowadzenie do modelowania MES w programie ABAQUS. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 1–101, wyd. I 2014

 

 

 

Chróścielewski J., Makowski J., Pietraszkiewicz W.: Statyka i Dynamika Powłok Wielopłatowych. Nieliniowa teoria i metoda elementów skończonych. Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2004

 

 

 

Chróścielewski J., Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł..: Wprowadzenie do modelowania MES w programie SOFISTIK. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 1–105, wyd. I 2016

 

 

 

Chróścielewski J., Rucka M., Witkowski W.: Metody Doświadczalne w Wytrzymałości Materiałów. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018

 

 

 

dell’Isola, Francesco, Ere­meyev, V.A., Porubov, A.V. (Eds). Advances in Mechan­ics of Microstruc­tured Media and Struc­tures. Advanced Struc­tured Mate­ri­als, Vol. 87. Springer, Cham, 2018. VIII+369 p. Print ISBN 978−3−319−73693−8; Online ISBN 978−3−319−73694−5. doi https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​0​7​/​9​7​8 – 3-​319 – 73694-​5
 

 

 

Eremeyev V.A., Lebedev L.P., Altenbach H. Foundations of Micropolar Mechan­icsSpringerBriefs in Applied Sciences and TechnologySpringerBriefs in Contin­uum Mechanics. Springer, Heidelberg et al. 2013, 125 p.


 

 

 

Miśkiewicz M.: Nieliniowa analiza MES i monitoring konstrukcji prętowo-cięgnowych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 1–176, wyd. I 2016

 

 

 

Rucka M., Burzyński S., Sabik A.: Macierzowa analiza konstrukcji prętowych w środowisku MATLAB®. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018

Pliki dodatkowe / additional files:

 

 

Rucka M., Wilde K.: Application of wavelet analysis in damage detection and localization, Wydawnictwo PG, Gdańsk, 2007

 

 

 

Rucka M., Wilde K.: Dynamika Budowli z przykładami w środowisku MATLAB®. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 1–192, wyd. I 2008, wyd. II 2011, wyd. III 2012, wyd. IV 2014

Pliki dodatkowe / additional files: