Proces złożenia rozprawy dla Uczestników Szkoły Doktorskiej PG

Krok 1.

Kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą odpowiedzialną za radę wybranej dyscypliny przed złożeniem dokumentacji:

 • mgr inż. Beata Woźniczka – w ramach dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, kontakt: beata.wozniczka@pg.edu.pl, 58 347 26 07,
 • mgr Dorota Kodź – w ramach dyscypliny inżyniera lądowa, geodezja i transport,  kontakt: dorota.kodz@pg.edu.pl, tel. 58 347 12 90.

Krok 2.

Złożenie kompletu dokumentów 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia rady wybranej dyscypliny (https://wilis.pg.edu.pl/nauka/rady-dyscyplin) w Biurze Wydziału - pok. 156, GG.

Do złożenia należy przygotować:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania doktorskiego oraz otrzymane ze Szkoły Doktorskiej PG:
  - kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
  - potwierdzenie uzyskania efektów kształcenia na poziomie 8 PRK,
  - kopię certyfikatu lub poświadczenia znajomości języka obcego na poziomie B2.
 2. 5 egzemplarzy rozprawy doktorskiej wraz z wersjami elektronicznymi oraz wynik weryfikacji JSA (o weryfikację JSA występuje z  odpowiednim wyprzedzeniem promotor rozprawy do Pełnomocnika Rektora ds. stosowania systemów antyplagiatowych).
 3. Załączniki wymagane w par. 4 ZR nr 30/2022 w wersji papierowej oraz nagrane na nośnik elektroniczny.
 4. Pozytywną opinię promotora o rozprawie doktorskiej.
 5. Aktualny wykaz prac naukowych.
 6. Streszczenie i abstrakt.
 7. Kwestionariusz osobowy (dowód osobisty do wglądu).
 8. Komplet dokumentów wraz tematem rozprawy doktorskiej należy przesłać na e-mail osoby odpowiedzialnej za daną dyscyplinę naukową.