Doktoraty | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoraty

Postępowania doktorskie


mgr inż. Mohamad-Javad Mehrani
zamieszczono 23.09.2022 r

Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3


 


Zgodnie z przepisami prawa, aktualnie informacje o postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wyświetlane są w Biuletynie Informacji Publicznej PG (BIP).

Przejdź do strony w BIP  

Dodatkowo poniżej wyświetlane są informacje w formie skróconej.

 

Loading...