Zakres obowiązków | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zakres obowiązków

Kamila Kiryło
kierownik dziekanatu


Zakres obowiązków:

 • Kierowanie pracą Dziekanatu;
 • Sprawozdania z zajęć dydaktycznych
 • Bieżąca współpraca z Dziekanem Wydziału, Dziekanem ds. Kształcenia oraz Działem Kształcenia;
 • Sporządzanie wszelkich sprawozdań;
 • Prowadzenie i obsługa administracyjna Studiów Doktoranckich z kierunku Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Programowe praktyki studenckie;
 • Prowadzenie i odpowiedzialność za rejestr druków ścisłego zarachowania;
 • Przygotowanie i organizacja roku akademickiego;
 • Prowadzenie dokumentacji zasad zaliczeń przedmiotów oraz godziny konsultacji;
 • administracyjna obsługa osób niepełnosprawnych

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

mgr Marta Rogowska
samodzielny referent


Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych;
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków ścisłego zarachowania;
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie odpisów indeksów (studenci przed systemem punktowym);
 • Sprawy nagród dla studentów.

Zastępstwo w razie nieobecności: Beata Krzemieniecka.


Małgorzata Demczuk-Konert
samodzielny referent


Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studiów niestacjonarnych;
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów oraz doktorantów WILiŚ
 • Akademiki, praktyki studenckie

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

Anna Pikor
samodzielny referent


Zakres obowiązków:

 • Wzory wpisów do indeksu;
 • Przygotowanie sesji egzaminacyjnej dla studentów;
 • Wprowadzanie i aktualizacja programu studiów;
 • Kodowanie przedmiotów i grup przedmiotowych;
 • Przygotowanie harmonogramu sesji;
 • Rozliczanie i rejestracja studentów w systemie SOD;
 • Katalogi studenckie;
 • Listy studenckie.

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.


Magdalena Radomska
samodzielny referent


Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych
  z kierunków Inżynierii Środowiska, Transportu oraz
  Geodezji i Kartografii
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów WILiŚ

Zastępstwo w razie nieobecności: Małgorzata Demczuk-Konert.

mgr Beata Krzemieniecka
specjalista


Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych; 
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków
  ścisłego zarachowania; 
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie list wypłat stypendiów dla doktorantów;
 • Sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalnych;

Zastępstwo w razie nieobecności: Marta Rogowska.

Kamila Kiryło

tel. +48 58 348 61 66
kamila.kirylo@pg.edu.pl

Marta Rogowska

tel. +48 58 348 61 69
marta.rogowska@pg.edu.pl

Małgorzata Demczuk-Konert

tel. +48 58 347 12 18
malgorzata.demczuk-konert@pg.edu.pl

Anna Pikor

tel. +48 58 348 61 67
anna.pikor@pg.edu.pl

Magdalena Radomska

tel. +48 58 347 13 22
magdalena.radomska@pg.edu.pl

Beata Krzemieniecka

tel. +48 58 347 22 36
beata.krzemieniecka@pg.edu.pl