Zakres obowiązków | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zakres obowiązków

Kamila Kiryło
kierownik sekcji


Zakres obowiązków:

 • Kierowanie pracą Dziekanatu;
 • Sprawozdania z zajęć dydaktycznych;
 • Bieżąca współpraca z Dziekanem Wydziału, Dziekanem ds. Kształcenia oraz Działem Kształcenia;
 • Sporządzanie wszelkich sprawozdań;
 • Prowadzenie i obsługa administracyjna Studiów Doktoranckich z dyscypliny  Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
 • Programowe praktyki studenckie;
 • Prowadzenie i odpowiedzialność za rejestr druków ścisłego zarachowania;
 • Przygotowanie i organizacja roku akademickiego;
 • administracyjna obsługa osób niepełnosprawnych;

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

mgr Marta Rogowska
samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny


Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków ścisłego zarachowania;
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie odpisów indeksów (studenci przed systemem punktowym);
 • Sprawy nagród dla studentów;
 • Sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalnych;

Zastępstwo w razie nieobecności: Beata Krzemieniecka.


Małgorzata Demczuk-Konert
samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny


Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studentów      II stopnia studiów stacjonarnych oraz studentów studiów niestacjonarnych;

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

Anna Pikor
samodzielny referent administracyjny


Zakres obowiązków:

 • Wzory wpisów do indeksu;
 • Przygotowanie sesji egzaminacyjnej dla studentów;
 • Wprowadzanie i aktualizacja programu studiów;
 • Kodowanie przedmiotów i grup przedmiotowych;
 • Przygotowanie harmonogramu sesji;
 • Rozliczanie i rejestracja studentów w systemie mojaPG
 • Katalogi studenckie;
 • Listy studenckie.

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.


Magdalena Radomska
samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny


Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych I stopnia
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów WILiŚ

Zastępstwo w razie nieobecności: Małgorzata Demczuk-Konert.

mgr Beata Krzemieniecka
specjalista


Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków
  ścisłego zarachowania; 
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie list wypłat stypendiów dla doktorantów;
 • Sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalnych;

Zastępstwo w razie nieobecności: Marta Rogowska.

Kamila Kiryło

tel. +48 58 348 61 66
kamila.kirylo@pg.edu.pl

Marta Rogowska

tel. +48 58 348 61 69
marta.rogowska@pg.edu.pl

Małgorzata Demczuk-Konert

Anna Pikor

tel. +48 58 348 61 67
anna.pikor@pg.edu.pl

Magdalena Radomska

tel. +48 58 347 13 22
magdalena.radomska@pg.edu.pl

Beata Krzemieniecka

tel. +48 58 347 22 36
beata.krzemieniecka@pg.edu.pl