Zajęcia online | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zajęcia online

Organizacja Produkcji Budowlanej, Budownictwo, TiZwB, studia II stopnia stacjonarne, semestr 1
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=22044

Teoria Decyzji i Diagnostyki Inżynierskiej, TiZwB, studia II stopnia stacjonarne, semestr 1
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=24507

Zarządzanie i Marketing, Budownictwo, II st., stac., II sem.
Zajęcia (04.10.2022, rozpoczęcie o godz. 17:30) odbywają się w formie zdalnej na Ms Teams; link do kursu: 
Kurs: Zarządzanie i Marketing, Budownictwo / studia stacjonarne II st. / sem. II, 2022/2023 (pg.edu.pl)

Zarządzanie Współczesnym Przedsiębiorstwem Budowlanym, Budownictwo, II st., stac., II sem.
Zajęcia odbywają się w formie zdalnej na Ms Teams; link do kursu: 
Kurs: Zarządzanie Współczesnym Przedsiębiorstwem Budowlanym, Budownictwo / studia stacjonarne II st. / sem. II / 2022/2023 (pg.edu.pl)