Zarządzanie Przedsięwzięciami Budowlanymi sem. I, studia stacjonarne, II stopnia, budownictwo,
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=18974