Biogram Aneta Łuczkiewicz | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biogram Aneta Łuczkiewicz

Prodziekan Łuczkiewicz

Prodziekan ds. Współpracy i Promocji

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni


data urodzenia

 • 19.11.1973

wykształcenie  

 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Środowiska, studia magisterskie (1992- 1997)
 • Politechnika Gdańska, Studium Podyplomowe Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (1995 – 1997)
 • Politechnika Gdańska, Wydział Bud. Wodnego i Inżynierii Środowiska, studia doktoranckie (1998–2002)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Bud. Wodnego i Inżynierii Środowiska (2003),
 • doktor habilitowany – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska (2014)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1.10.1997-31.10.2003); adiunkt (11.2003 – 09.2014)
 •  adiunkt z habilitacją (09.2014 – 10.2017); profesor uczelni (od 11.2017)
 • Full Fresh Air Space3ac accelerator startup – specjalista (2017-2019)
 • Biuro Projektowo-Technologiczne EcoTech, Gdańsk, specjalista ds. inżynierii środowiska (2000-2003)

pozycja akademicka  

 • prodziekan ds. współpracy i promocji WILiŚ PG (od 2019)
 • członek Rady Szkoły w Szkole Doktorskiej na PG (od 2019)
 • członek Senatu PG (od 2018)
 • pełnomocnik dziekana ds. wymiany międzynarodowej studentów WILiŚ PG (2004 – 2016)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Technische Universität Hamburg–Harburg, Bioprozess und Bioverfahrenstechnik, Hamburg, Niemcy (lipiec-sierpień, 1996)
 • Sveučilište u Zagrebu Geotehnički Fakultet, Zagrzeb, Chorwacja (lipiec, 1997)
 • Université Joseph Fourier, Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et Environnement (LTHE), Grenoble, Francja (4 miesiące, 1999)
 • Université Joseph Fourier, Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et Environnement (LTHE) in cooperation with DBMS/CB-CNRS, Centre d'études Nucléaires de Grenoble, France (trzy miesiące, 2000)
 • Polska Stacja Polarna, Hornsund, Spitsbergen (sierpień, 2013)
 • Civil and Environmental Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania (lipiec, 2015)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Członek American Society for Microbiology (ASM)  od 2013
 • Członek International Water Association (IWA) od 2010 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów od 2009 r.

zainteresowania naukowe

 • indukcja oporności bakteryjnej w wyniku działania biocydów
 • usuwanie mikrozanieczyszczeń w procesach mikrobiologicznych
 • mikrobiologiczne aspekty stabilizacji osadów ściekowych
 • koncepcja biorafinerii - przetwarzanie biomasy w procesie fermentacji
 • biodostępność składników pokarmowych w regionach polarnych

publikacje / profil naukowy

nagrody i odznaczenia

 • Nagroda za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznana przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (2019)
 • Tytuł Mistrza Techniki w dziedzinie Inżynierii Środowiska przyznany przez Ogólnopolską Komisję Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (2019)
 • Medal KEN (2016),
 • Tytuł Mistrz Techniki w dziedzinie Inżynierii Środowiska przyznany przez Pomorską Komisję Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 2015),
 • Konkurs TECHNICON – INNOWACJE Gdańsk wyróżnienie zespołowe (2012), 
 • Wyróżnienie za rozprawę doktorską (2003), 
 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych badaczy w dziedzinie nauk technicznych (2004),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: II stopnia (1) i III stopnia (2),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia organizacyjne: II stopnia (1) i III stopnia (1),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawczo-rozwojowe: II stopnia (1) i III stopnia (1)

hobby, zainteresowania pozanaukowe

 • ogrodnictwo (róże historyczne)