Biogram Jakub Szulwic | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biogram Jakub Szulwic

Prodziekan Szulwic

Prodziekan ds. Rozwoju

dr inż. Jakub Szulwic


Data urodzenia

 • 23.12.1974

Wykształcenie

 • Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, studia magisterskie (1993- 1998)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, studia doktoranckie (1998–2003)

Stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (2003)

Zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (od 2004)
 • Politechnika Koszalińska: adiunkt (2004 – 2005)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: doktorant (1998-2003)

Pozycja akademicka 

 • członek Senatu PG (od 2020)
 • prodziekan ds. badań i rozwoju WILiŚ PG (od 2020)
 • prodziekan ds. rozwoju WILiŚ PG (2019 – 2020)
 • członek Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport na PG (od 2019)
 • członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (od 2008)
 • pełnomocnik dziekana ds. kierunku geodezja i kartografia WILiŚ PG (2008 – 2013 i 2016 – 2019)
 • kierownik Zakładu Geodezji WILiŚ PG (2008 – 2011)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • IEEE Geoscience & Remote Sensing Society, IEEE Computer Society (od 2015)
 • IAG International Association of Geodesy (od 2015)
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (od 1997)

Funkcje instytucjonalne

 1. recenzent i ekspert NCBiR oraz Fundacji Nauki Polskiej
 2. Topic Editor: Geosciences (ISSN 2076-3263), ISPRS International Journal of Geo-Information (ISSN 2220-9964),
 3. Section Board Member: Geosciences (ISSN 2076-3263)

Staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Aalborg University (2003)

Zainteresowania naukowe

 • pomiary i ocena geometrii obiektów inżynierskich szczególnie z wykorzystaniem metod fotogrametrii inżynieryjnej i skaningu laserowego; zajmuje się geomatyką i geoinformtyką

Publikacje / profil naukowy

Nagrody i odznaczenia

 • wyróżnienie za rozprawę doktorską (2003),
 • nagroda Ministra Infrastruktury za rozprawę doktorską (2005),
 • nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne.