Biogram Joanna Żukowska | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biogram Joanna Żukowska

Dziekan Żukowska

Dziekan

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG


Data urodzenia

 • 15.12.1974

Wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej (1999)

Stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany- Politechnika Warszawska, Wydział Transportu (2016)
 • doktor- Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej (2003)

Zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent, adiunkt, adiunkt z habilitacją, prof. nadzw. PG, prof. uczelni (od 1999)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa: adiunkt (2014-2016)

Pozycja akademicka

 • dziekan wydziału (od 2019 r.)
 • członek rady dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport (od 2019)
 • prodziekan ds. kierunku transport i współpracy międzynarodowej (2016-2019)
 • wydziałowy koordynator programu Erasmus (2016-2019)

Funkcje instytucjonalne

 • ekspert Komisji Europejskiej (2016)
 • ekspert Banku Światowego (2013-2015)
 • ekspert Ministerstwa Infrastruktury (2015)

Staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • IFSTTAR French Institute of science and Technology for Transport, Spatial Planning, Development and Networks 08.2013
 • IFSTTAR French Institute of science and Technology for Transport, Spatial Planning, Development and Networks 02-03.2012
 • Adria University, Klagenfurt, Austria 07.2009
 • University College London (UCL) 09-10.2001
 • Institute for Road Safety Research (SWOV) 07.2000

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Sekcja Żeglugi Śródlądowej i Morskiej (od 2018)
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP / Gdańsk (od 2018)
 • Nordic Traffic Safety Academy (od 2015)
 • Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Sekcja Sterowania Ruchem (od 2015)

Zainteresowania naukowe

 • inżynieria drogowa i bezpieczeństwo transportu,
 • badania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem transportu, a zwłaszcza bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • modelowanie ryzyka w ruchu drogowym, prognozowanie trendów bezpieczeństwa oraz programowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego

Publikacje / profil naukowy

Nagrody i odznaczenia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017),
 • Zespołowa Nagroda Rektora SUKCES ROKU na Wydziale (2016),
 • Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia naukowa (2016),
 • Nagrody i wyróżnienia Ministra Infrastruktury (2009, 2011),
 • Nagroda dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG za działalność naukową i dydaktyczną (2004),
 • Nagroda Indywidualna Rektora PG I stopnia za działalność dydaktyczną (2002)
   

Hobby, zainteresowania pozanaukowe

 • bieganie i joga, ogrodnictwo, spacery z psami, kultura i architektura Warmii i Mazur